Bize Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Anasayfam Yap
  İçerik
  Anasayfa
  Neden KSK?
  Müracat
  Eğitim Köşesi
  İletişim
  Derslikler
  Araçlar
  Genel Bilgi
  Işıklı Trafik İşaretleri
  Azami Hız Sınırları
  Hız Kuralları
  İlk Yardım Nedir?
  Motor Nedir?
  Süspansiyon Sistemi
  Bakımlar
  Anket
Kursumuzdan Memnunmusunuz?
Evet

  Uygulama
  Göz Testi
  Göz Testi -2
  Renk TestiAktif Ziyaretçi


Toplam

 301914


Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir? Soru : 1
A) Trafik
B) Ulaşım
C) Taşıma
D) Erişme
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne denir? Soru : 2
A) Geçiş yolu
B) Karayolu
C) Yaya yolu
D) Taşıt yolu
Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne denir? Soru : 3
A) Banket
B) Karayolu
C) Şerit
D) Trafik yolu
Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne denir? Soru : 4
A) Tek yönlü karayolu
B) Çok yönlü karayolu
C) İki yönlü karayolu
D) Çok şeritli karayolu
Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne denir? Soru : 5
A) Tek yönlü karayolu
B) İki yönlü karayolu
C) Çok yönlü karayolu
D) Çok şeritli karayolu
Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoluna ne denir? Soru : 6
A) Tali yol
B) Anayol
C) Bağlantı yolu
D) Geçiş yolu
Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun, bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen karayoluna ne denir? Soru : 7
A) Bölünmüş karayolu
B) Tek yönlü karayolu
C) İki yönlü karayolu
D) Anayol
Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne denir? Soru : 8
A) Anayol
B) Bağlantı yolu
C) Geçiş yolu
D) Tali yol
Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne denir? Soru : 9
A) Tali yol
B) Bağlantı yolu
C) Geçiş yolu
D) Servis yolu
Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yer ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne denir? Soru : 10
A) Anayol
B) Bölünmüş yol
C) Erişme kontrollü karayolu
D) İki yönlü yol
Karayolunun taşıt yolu kenarıyla gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına ne denir? Soru : 11
A) Yaya yolu
B) Banket
C) Taşıt yolu
D) Şerit
Taşıt yolunda, yayaların karşıya güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne denir? Soru : 12
A) Yaya yolu
B) Yaya geçidi
C) Banket
D) Kavşak
İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alana ne denir? Soru : 13
A) Park yeri
B) Sığınma cebi
C) Manevra yeri
D) Kavşak
Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarıyla şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanacağı kısma ne denir? Soru : 14
A) Yaya yolu
B) Banket
C) Yaya geçidi
D) Yaya şeridi
Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği, bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne denir? Soru : 15
A) Demiryolu geçidi
B) Alt geçit
C) Üstgeçit
D) Kavşak
Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyretmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüne ne denir? Soru : 16
A) Taşıt yolu
B) Banket
C) Şerit
D) Yaya yolu
Genel olarak okul öncesi, ilk öğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alana ne denir? Soru : 17
A) Yaya geçidi
B) Yaya yolu
C) Okul geçidi
D) Öğrenci yolu
Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması için kullanılan açık veya kapalı alana ne denir? Soru : 18
A) Park yeri
B) Kavşak
C) Durak
D) Sığınma cebi
Her türlü trafik zorunlulukları sebebiyle aracın durdurulmasına ne denir? Soru : 19
A) Duraklama
B) Park etme
C) Bekleme
D) Durma
Trafik zorunlulukları dışında, araçların insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa bir süre için durdurulmasına ne denir? Soru : 20
A) Duraklama
B) Durma
C) Park etme
D) Bekleme
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkına ne denir? Soru : 21
A) Geçiş üstünlüğü
B) Geçiş kolaylığı
C) Geçiş hakkı
D) Geçiş yolu
Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıya ne denir? Soru : 22
A) Üstgeçit
B) Alt geçit
C) Hemzemin geçit
D) Özel geçit
Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıya ne denir? Soru : 23
A) Alt geçit
B) Hemzemin geçit
C) Üstgeçit
D) Özel geçit
Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, can ve ma! güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir? Soru : 24
A) Geçiş üstünlüğü
B) ilk geçiş hakkı
C) Geçiş önceliği
D) Geçiş kolaylığı
Araçların, yüklü veya yüksüz olarak, karayolunda güvenli seyirlerini temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? Soru : 25
A) Ölçülendirme
B) Soyutlandırma
C) Sınırlama
D) Gabari
Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlarla iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adına ne denir? Soru : 26
A) Araç
B) Taşıt
C) Makine
D) Vasıta
Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kısmına ne denir? Soru : 27
A) Bağlantı yolu
B) Geçiş yolu
C) Özel yol
D) Taşıt yolu
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için durakladıkları işaretlerle belirlenmiş yere ne denir? Soru : 28
A) Ada
B) Ayırıcı
C) Cep
D) Durak
Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için, aynı dingile bağlı tekerleklerden karayoluna aktarılan ağırlığa ne denir? Soru : 29
A) Taşıma sınırı
B) Kapasite
C) Azami dingil ağırlığı
D) İstiap haddi
Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir? Soru : 30
A) Dingil ağırlığı
B) Yüklü ağırlık
C) Taşımasının
D) Gabari
İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir? Soru : 31
A) İş makinesi
B) Kamyon
C) Kamyonet
D) Yük aracı
İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir? Soru : 32
A) Kamyonet
B) Kamyon
C) Römork
D) Arazi taşıtı
Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir? Soru : 33
A) Treyler
B) Tır
C) Çekici
D) Kurtarıcı
Sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir? Soru : 34
A) Binek aracı
B) Minibüs
C) Arazi taşıtı
D) Otomobil
Sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir? Soru : 35
A) Minibüs
B) Otobüs
C) Otomobil
D) Yarı römork
Sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir? Soru : 36
A) Minibüs
B) Otobüs
C) Otomobil
D) Römork
Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileriyle sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan taşıta ne denir? Soru : 37
A) Öğrenci taşıtı
B) Eğitim aracı
C) Okul taşıtı
D) Özel taşıt
Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir? Soru : 38
A) İş makinesi
B) Vasıta
C) Araba
D) Taşıt
Araçların emniyetle seyrine devamı için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir? Soru : 39
A) Tehlikeli eğim
B) Rampa
C) Yokuş
D) Meyil
Trafik zabıtasınca, kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulması ne denir? Soru : 40
A) Trafik cezası
B) Trafik suçu
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men
Yandaki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır? Soru : 41
A) Hız azaltılır, öndeki aracı geçine yasağına uyulur
B) Hız sabit tutulur, öndeki araç geçilmez.
C) Karşıdan gelen aracın bulunup bulunmadığına dikkat edilir
D) Hız azaltılır, ekili fren yapılmaz
Yandaki trafik işaret levhasının anlamı nedir? Soru : 42
A) Sola dönme yasağı anlamındadır
B) Kaygan olan bir kesime yaklaşıldığı anlamındadır
C) Sola tehlikeli dönemece yaklaşıldığını ikaz anlamındadır
D) Yolun sol tarafa tek yönlü olduğunu gösterir
Yandaki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır? Soru : 43
A) Hız sabit tutulur, geçme yasağına uyulur
B) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur
C) Hız arttırılır, geçme yasağına uyulur
D) Hız azaltılır, etkili fren yapılır
Yandaki trafik işaret levhasının anlamı nedir? Soru : 44
A) Sağdan ve soldan daralan bir yol anlamındadır
B) İleri derecede kaygan hale gelen bir yol kesimine yaklaşıldığı anlamındadır
C) İlki sağa olmak üzere devamlı dönemeçti bir kesime yaklaşıldığı anlamındadır
D) İlki sola olmak üzere devamlı dönemeçli bir kesime yaklaşıldığı anlamındadır
Yandaki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır? Soru : 45
A) Uygun vitese geçilir ve fren yapılır
B) Emniyetle çıkmak için vites küçültülür
C) Şevden bir şey düşüp düşmediğine dikkat edilir
D) Vites değiştirmeden çıkmak için hız arttırılır
Yandaki trafik işaret levhasının anlamı nedir? Soru : 46
A) Tehlikeli çıkış eğimli bir kesime yaklaşıldığı ikaz anlamındadır
B) Tehlikeli çıkış eğimli bir kesime yaklaşıldığı ikaz anlamındadır
C) İniş eğimli bir kesime yaklaşıldığı anlamındadır
D) Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığı anlamındadır
Yandaki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır? Soru : 47
A) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur
B) Hız arttırılır, geçme yasağına uyulur
C) Hız sabit tutulur, geçme yasağına uyulur
D) Yolda kayma veya çökme olup olmadığına bakılır
  Bize Yazın

  Eğitim


  DUYURULAR ...
  E-SINAVI HAKKINDA
E-SINAVI HAKKINDA ..

YENİ DÖNEM KAYITLARI HK.
E-sınav (Randevulu) KAYITLA..

E-Sınav (Randevulu) SINAVI DERS PROGRAMI
E-Sınav (Randevulu) olan sınavın d..

Başarısız Olan Adaylar Hk.
E-Sınavlarda başarısız olan adaylar..

  Çevrimiçi Testler
  Trafik
  İlk Yardım
  Motor
  Faydalı Linkler
  Eğitek MTSAS
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Ceza ve MTV Sorgulama
  Araç ve Ceza Sorgulama
  T.C. Kimlik No
  Telefon Rehberi
  E - Devlet