Bize Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Anasayfam Yap
  İçerik
  Anasayfa
  Neden KSK?
  Müracat
  Eğitim Köşesi
  İletişim
  Derslikler
  Araçlar
  Genel Bilgi
  Işıklı Trafik İşaretleri
  Azami Hız Sınırları
  Hız Kuralları
  İlk Yardım Nedir?
  Motor Nedir?
  Süspansiyon Sistemi
  Bakımlar
  Anket
Kursumuzdan Memnunmusunuz?
Evet

  Uygulama
  Göz Testi
  Göz Testi -2
  Renk TestiAktif Ziyaretçi


Toplam

 301901


Ağızdan ağıza suni solunum sırasında nefes verirken hastada aşağıdakilerden hangisi gözlenir? Soru : 1
A) Göğüs hareketleri
B) Nabız atışları
C) Kalp çalışması
D) Dudak hareketleri
Ağızdan ağıza suni solunumda, vereceğimiz hava basıncının yeterliliğini nasıl anlarız? Soru : 2
A) Nabız sayısının artmasından
B) Göğsünün yükselmesinden
C) Kalp atım sayısının düşmesinden
D) Kalp atım sayısının artmasından
Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? Soru : 3
A) 1 dakika
B) 5 dakika
C) 10 dakika
D) Hasta kendi kendine solunyuncaya kadar
Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kazazedeye uygun pozisyonda aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 4
A) Ağızdan-ağıza suni solunum yapılır.
B) Karnına vurularak soluk yolu açılır
C) Bel kısmına vurularak soluk yolu açılır
D) Sırt kısmının ortasına vurularak soluk yolu açılır
Bebeklere suni solunum nasıl yapılır? Soru : 5
A) Büyüklere uygulandığı gibi.
B) Ağız ve burundan birlikte çok hava, az aralıkla
C) Ağız ve burundan birlikte âz hava, sık aralıkla.
D) Göğüs ve karından birlikte bastırarak
Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 6
A) Hemen ayağa kaldırılır
B) Yan yatış pozisyonuna alınır
C) Sırt üstü yatırılarak başının altına yüksek yastık konur
D) Yüz üstü yatırılarak karın alt kısmına yüksek yastık konur
Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insana soluk yolunun tıkanmaması için aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir? Soru : 7
A) Oturuş
B) Yüzükoyun yatış
C) Sabit yan yatış
D) Sırtüstü yatış
Ağızdan ağıza suni solunum aşağıdakilerden hangisine uygulanır? Soru : 8
A) Kalbi durmuş olanlara
B) Kusması çok olanlara
C) Solunum yoluyla zehirlenenlere
D) Ağız-burun çevresi kanamalı yaralılara
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? Soru : 9
A) Ağız kısmı aşağıda, yüzüstü tutulur ve sırtına hatif vurulur
B) Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve göğsünden bastırılır.
C) Hiç bir şey yapılmadan hastahaneye götürülür.
D) Derhal ağızdan hava verilir.
Bilinci kaybolmuş olan bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 10
A) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması
B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması
C) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması
D) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması
Solunum zorluğu olan kimseye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 11
A) Sırtüstü yatırılıp, çene göğse yaklaşacak şekilde basın altına yastık konur.
B) Yüzüstü yatırıp, karın altına yastık konur
C) Yan yatırılıp, dil kontrol edilir, baş geriye bükülür
D) Hiçbirşey yapmadan hastahaneye sevk edilir
Ağız-burun çevresi kanamalı yaralılara solunum durması söz konusu ise hangi çeşit suni solunum yapılır? Soru : 12
A) Holger-Nielsen metodu
B) Ağızdan ağıza
C) Ağızdan buruna
D) Burundan ağıza
Holger-Nielsen metodu ile suni solunum uygulanırken sırttan basınç yapılması kazazede de aşağıdakilerden hangisini sağlar? Soru : 13
A) Nefes almasını
B) Nefes vermesini
C) Kalbin düzenli çalışmasını
D) Hastanın kendinde olmasını
Holger-Nielsen (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilir? Soru : 14
A) Açık göğüs yaralanmalarında
B) Ağız-burun çevresi kanamalı yaralanmalarda
C) Omurga yaralanmalarında
D) Kapalı göğüs yaralanmalarında
Holger-Nielsen metodu (sırttan bastırma-dirseklerden yukarı kaldırma) ile suni solunumun uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir? Soru : 15
A) Yüzüstü
B) Yan yatış
C) Sırtüstü
D) Yarı oturuş
Holger-Nielsen metodu (sıttan bastırma-dirseklerden yukarı kaldırma) ile suni solunum uygulanırken ilk yardımcı, kazazedenin hangi tarafından sırtına basınç uygulanır? Soru : 16
A) Ayak tarafından
B) Sol tarafından
C) Baş tarafından
D) Sağ tarafından
Normal dinlenme pozisyonunda olan yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı (nabız) aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 17
A) 10-20
B) 40-50
C) 60-80
D) 100-120
Bebeklerin kalp atım sayısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru : 18
A) Büyüklerden fazladır
B) Büyüklerden azdır
C) Büyüklerle aynıdır
D) Zaman zaman değişiklik gösterir
Aşağıdakilerden hangisi kalbin faaliyetlerindendir? Soru : 19
A) Solunumun düzenli olmasını sağlaması
B) Beyinden gelen uyarıları dolaşım sistemi ile vücuda dağıtması
C) Vücutta artık maddelerin hücrelerden alınıp boşaltım sistemine taşınmasında rol oynaması.
D) Kirli kanı vücuda verip, vücuttan topladığı temiz kanın akciğerde oksitlenmesine yardımcı olması
Kalp durması halinde "ilk önce" etkilenecek olan aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 20
A) Kan dolaşımı
B) Soluk alma
C) Soluk verme
D) Sindirim faaliyetleri
Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? Soru : 21
A) Vücut sıcaklığının artması
B) Göz bebeklerinin küçülmesi
C) Göz bebeklerinin büyümesi
D) Göğüs hareketlerinin artması
Kalp çalışmasının en önemli belirtilerinden olan nabız "en kolay" nereden hissedilir? Soru : 22
A) Göğüs
B) Boyun
C) Karın
D) Ayak
Kalp durmasının belirtilerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 23
A) Vücut sıcaklığının yükselmesi
B) Göz bebeklerinin küçülmesi
C) Solunum sayısının artması
D) Nabzın hissedilmemesi
Kalbin durmasından sonra, kalp masajı kaç dakika içinde yapılırsa yararlı olabilir? Soru : 24
A) 3 ile 5
B) 5 ile 10
C) 10 ile 20
D) 20 ile 30
Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır? Soru : 25
A) Yüzüstü, sert bir zemine
B) Yüz üstü, yumuşak bir zemine
C) Sırtüstü, sert bir zemine.
D) Sırtüstü, yumuşak bir zemine
Çalışan kalbe masaj yapılması halinde olabilecek en önemli tehlikeli durum aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 26
A) Solunum güçleşebilir
B) Kalp durabilir
C) Solunum durabilir
D) Vücut sıcaklığı düşebilir
Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 27
A) Göğüs kemiğinin alt uç 1/3' lük kısmı
B) Göğüs kemiğinin üst uç 1/3' lük kısmı
C) Kaburganın sol alt kısmı.
D) Kaburganın sağ alt kısmı
Yetişkin bir insana kalp masajı uygulama sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 28
A) 40-60
B) 60-80
C) 80-100
D) 100-120
Kalp masajı yapılırken göğüs kemiği ne kadar esnetilmeldir? Soru : 29
A) 1-2 cm
B) 5-7 cm
C) 12-15 cm
D) 20-25 cm
Kalp masajına en fazla ne kadar devam edilir? Soru : 30
A) 1 dakika
B) 5 dakika
C) 20 dakika
D) Kalp çalışıncaya kadar
İki ilk yardımcı kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacak ise, sırayla yapılacak işlemler hangi şekilde sürdürülür? Soru : 31
A) Beş kalp masajı, beş suni solunum
B) Bir suni solunum, beş kalp masajı
C) Beş suni solunum, bir kalp masajı
D) Bir kalp masajı, bir suni solunum
Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 32
A) 2 suni solunum, 15 kalp masajı
B) 15 suni solunum, 2 kalp masajı
C) 15 suni solunum, 15 kalp masajı
D) 2 suni solunum, 2 kalp masajı
Elektrik çarpmasında, kazazede elektrik devresinden çıkarıldıktan sonra, kalp masajı yapılmadan önce uygulanacak işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Soru : 33
A) Bir defa suni solunum yapılır
B) Kazazedenin karın kısmına bastırılır
C) Kalp masajı bölgesine birm defa yumruk vurulur.
D) Kazazedenin sırt kısmından bastırılır
Bebeklere kalp masajı dakikada kaç defa yapılmalıdır? Soru : 34
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
İnsan vücudunda bulunan kanın vücut ağırlığına oranı kaçtır? Soru : 35
A) 1/5
B) 1/8
C) 1/13
D) 1/20
Kimlere kalp masajı yapılır? Soru : 36
A) Solunumu durmuş olanlara
B) Kalbi 20 dakika önce durmuş olanlara
C) Kalbi 3-5 dakika önce durmuş olanlara
D) Kalbi düzensiz çalışanlara
Kanama sonucu "en az" ne kadar kan kaybedilirse hayati tehlike görülmeye başlar? Soru : 37
A) %5
B) %10
C) %20
D) %60
En tehlikeli kanama aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 38
A) Atardamar kanaması.
B) Toplar damar kanaması.
C) Kılcal damar kanaması
D) Yerine göre her biri diğerinden daha tehlikelidir
Atardamar kanaması neden daha tehlikelidir? Soru : 39
A) Vücuttaki kanı kalbe topladığından
B) Kısa zamanda fazla kan kaybı olduğundan
C) Atardamarda kanın az basınçla dolaşmasından
D) Kanama bölgesinde pıhtılaşma olacağından.
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir? Soru : 40
A) Basınçtan yoksun, yavaş akar
B) Çok hafif, sızarak akar
C) Kanın rengi açık kırmızıdır
D) kanın rengi koyu kırmızıdır
Kalbe yakın yerdeki bir kanamada kalbin atışına bağlı kesik kesik fışkırma tarzında görülen kanama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 41
A) Lenf kanaması
B) Kılcal damar kanaması
C) Toplardamar kanaması
D) Atardamar kanaması
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanaması özelliklerindendir? Soru : 42
A) Basınçla çok hızlı akar
B) Rengi açık kırmızıdır
C) Rengi koyu kırmızıdır
D) Normal sızıntı şeklinde akar
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması özelliklerindendir? Soru : 43
A) Fışkırır tarzda, koyu kırmızı renkte akar
B) Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte akar
C) Yavaş yavaş, koyu kırmızı renkte akar
D) Yavaş yavaş, açık kırınızı renkte akar
Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 44
A) Kanama yerine tentürdiyot dökülür.
B) Kanama yerine pamuk bastırılır
C) Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır
D) Hiç bir şey yapmadan derhal hekime götürülür
Dış kanamada, ilk yapılacak işlem olan yara üzerine parmakla basınç uygulamaktaki amacımız aşağıdakilerden hangisi? Soru : 45
A) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B) Yaranın mikrop kapmasını engellemek
C) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
Kendiliğinden meydana gelen burun kanaması olan hastaya hangi pozisyon verilir? Soru : 46
A) Sırt üstü yatırılır
B) Yüz üstü yatırılır
C) Yan yatırılır
D) Oturtulur
Kendiliğinden burnu kanayan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 47
A) Yüzü sıcak su ile yıkanır
B) Saçı çekilerek kafa arkaya eğilir.
C) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanır, burun sıkıştırılır
D) Hiç bir şey yapmadan hekime götürülür.
Baş derisinde, kanama noktasına giden kanı azaltmak için hangi bölgeye basınç yapılır? Soru : 48
A) Şakak kemiği üzerine
B) Köprücük kemiği arka ve iç kısmına
C) Koltuk altına
D) Enseye
Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir? Soru : 49
A) Kanayan yere tütün basmak
B) Kanayan yere tentürdiyot dökmek
C) Kanayan yere parmakla basınç yapmak
D) Hiç bir şey yapmadan hekimin önlem almasını beklemek.
Omuz bölgesindeki büyük bir kanamada, kan kaybını azaltmak için basınç uygulanacak nokta aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 50
A) Boyun yan kısmı
B) Köprücük kemiği arka iç kısmı
C) Koltuk altı
D) Kalbin üst kısmı
Elde veya koldaki büyük bir kanamada, kanama yerine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak doğru nokta aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 51
A) Boyun yan kısmı
B) Dirsek dış kısmı
C) Koltuk altı
D) Bilek dış kısmı
Ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 52
A) Karın ön üst kışını
B) Dizin ön üst kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Kasık iç kısmı
Suni solunum nedir? Soru : 53
A) Solunumu normal devam eden kimsenin kendi kendine solumasıdır
B) Kalbi duran kimseye ağızdan hava vermektir
C) Soluk yolu tıkalı olan hastanın soluk yolunu açmaktır
D) Solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir
En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 54
A) Ağızdan ağıza
B) Burundan ağıza
C) Ağızdan buruna
D) Holger - Nielsen metodu
Yetişkin bir insana dakikada kaç kez suni solunum yaptırılmalıdır? Soru : 55
A) 10-15
B) 15-20
C) 20-30
D) 60-80
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 56
A) Yüz üstü yatış
B) Yan yatış
C) Sırt üstü yatış
D) Yarı oturuş
Ağızdan ağıza suni solunum yaptırılacak olan hastaya "ilk yapılacak işlem" aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 57
A) Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak
B) Suni solunuma başlamadan 5 dakika sırt üstü yatırmak
C) Kazazedenin soluk yolunun açmak için çene göğüsten uzaklaştırılır
D) Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğüse yapıştırılır
Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır? Soru : 58
A) Kalbi düzensiz çalışanlara
B) Normal solunum faaliyeti yapanlara
C) Yarım saat önce solunumu durmuş olanlara
D) 4-6 dakika önce solunumu durmuş olanlara
  Bize Yazın

  Eğitim


  DUYURULAR ...
  E-SINAVI HAKKINDA
E-SINAVI HAKKINDA ..

YENİ DÖNEM KAYITLARI HK.
E-sınav (Randevulu) KAYITLA..

E-Sınav (Randevulu) SINAVI DERS PROGRAMI
E-Sınav (Randevulu) olan sınavın d..

Başarısız Olan Adaylar Hk.
E-Sınavlarda başarısız olan adaylar..

  Çevrimiçi Testler
  Trafik
  İlk Yardım
  Motor
  Faydalı Linkler
  Eğitek MTSAS
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Ceza ve MTV Sorgulama
  Araç ve Ceza Sorgulama
  T.C. Kimlik No
  Telefon Rehberi
  E - Devlet