Bize Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Anasayfam Yap
  İçerik
  Anasayfa
  Neden KSK?
  Müracat
  Eğitim Köşesi
  İletişim
  Derslikler
  Araçlar
  Genel Bilgi
  Işıklı Trafik İşaretleri
  Azami Hız Sınırları
  Hız Kuralları
  İlk Yardım Nedir?
  Motor Nedir?
  Süspansiyon Sistemi
  Bakımlar
  Anket
Kursumuzdan Memnunmusunuz?
Evet

  Uygulama
  Göz Testi
  Göz Testi -2
  Renk TestiAktif Ziyaretçi


Toplam

 301929


Kesik kesik çizilmiş olan yol çizgisi boyunca aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir? Soru : 1
A) Kurallara uymak suretiyle iki şerit birden kullanılabilir.
B) Kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçilebilir.
C) Şeritlerden hangisi daha düzgün ise o şeritten gidilir.
D) Hiçbir sebeple bir şeritten diğerine geçilmez.
Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi belirtir? Soru : 2
A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini.
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını.
C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini.
D) Sağ bankette durulamayacağını.
Yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgisinin anlamı nedir, bu çizgi boyunca ne yapılabilir? Soru : 3
A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, sol şeride geçilebilir.
B) Karayolunu tekyönlü yol durumuna getirmiştir, dönülebilir.
C) Karayolunu iki yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçlar geçilebilir.
D) Sadece bir yönde geçme yasağı getirmiştir, araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir.
Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir, bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir? Soru : 4
A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, hiç bir sebeple çizgilerin soluna geçilemez.
B) Yolu tek yönlü hale getirmiştir, ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.
C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçları geçmek yasaktır.
D) Çizgi boyunca durma, duraklama ve park etme yasağı konmuş anlamındadır, bu yasağa uyulur.
Kırmızı ışık yandığı sürece ne yapılır? Soru : 5
A) Yol ve trafik müsait ise sağa dönüş yapılır.
B) Sağa ve sola dönülmez, doğru gidilebilir.
C) Aksine bir işaret yoksa durup beklenir.
D) Trafik müsaitse sola dönülebilir.
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılmalıdır? Soru : 6
A) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder, durup beklenir.
B) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu ikaz eder, harekete hazırlanılır.
C) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder, durmadan geçilir.
D) İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini gerektirir.
Yeşil ışığın anlamı nedir, bu ışık yandığı sürece ne yapılır? Soru : 7
A) Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir, geçiş hakkı yayalara ve araçlara verildikten sonra geçilir.
B) Yolun trafiğe açık olduğunu bildirmesine rağmen durulur, trafik kontrol edildikten sonra geçilir.
C) Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir, aksine bir işaret yoksa durmadan geçilir, dönüş yapılacaksa kurallarına uyulur.
D) Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir, sağdan gelen araçların öncelikle geçmeleri beklenir.
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışığın anlamı nedir, bu ışık yandığı sürece ne yapılır? Soru : 8
A) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu ikaz eder, harekete hazırlanılır.
B) Yolun trafiğe kapandığını ikaz eder, hemen durulur ve yeşil ışığın yanması beklenir
C) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise geçilir.
D) Yolun trafiğe açıldığını gösterir, durmadan geçilir, dönüş kurallarına uyulur.
Normal trafik ışıklarının yanında ışıklı ok varsa ok yönündeki dönüş ne zaman yapılır? Soru : 9
A) Işıklı ok söndüğünde.
B) Işıklı ok kırmızı yandığında.
C) Işıklı ok yeşil yandığında.
D) Işıklı ok sarı yandığında.
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır? Soru : 10
A) İkaz anlamında olup, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.
B) İkaz anlamında olup, mutlaka durulup kontrol edildikten sonra geçilir.
C) İkaz anlamında olup, yolun trafiğe kapanmış olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez.
D) İkaz anlamında olup, bu yerde bir trafik kazasının meydana geldiği anlaşılır.
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır? Soru : 11
A) Dur anlamındadır, bu yerde durulur, kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
B) İkaz anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.
C) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.
D) Bir trafik kazasının olduğunu ikaz anlamındadır, durulur.
Yazılı veya sesli ışıklı işaret cihazlarının anlamı nedir, bu ışıklar kime hitap eder? Soru : 12
A) Yaya trafiğine göre araç trafiğini düzenler, sürücülere hitap eder.
B) Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler, yayalara hitap eder.
C) Araç trafiğin düzenler, yayalara ve sürücülere hitap eder.
D) Trafiği düzenler, trafik polisine hitap eder.
Yandaki trafik polisinin duruş pozisyonuna göre araç sürücüsü ne yapmalıdır? Soru : 13
A) Sağa dönmelidir.
B) Sola dönmelidir.
C) Doğru gitmelidir.
D) Beklemelidir.
Trafik polisinin, ışıklı trafik işaret cihazlarının, trafik işaret levhalarının ve yer işaretlerinin bir arada bulunması halinde bunlara uymadaki öncelik sırası nasıl olmalıdır? Soru : 14
A) Trafik polisi, ışıklı işaret cihazı, işaret levhası ve yer işaretleri sırasına göre
B) Işıklar, trafik polisi, işaret levhaları ve yer işaretleri sırasına göre.
C) İşaret levhaları, yer işaretleri, trafik polisi ve ışıklı işaret cihazları sırasına göre.
D) Yer işaretleri, işaret levhaları, ışıklı cihazlar ve trafik polisi sırasına göre.
Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça, sürücüler araçlarını yolun neresinden sürmek zorundadırlar? Soru : 15
A) Yolun en sağından.
B) Trafik müsait ise ortasından
C) Boş ve düzgün şeritten.
D) Yolun sağ banketinden.
Çok şeritli yollarda sürücüler hangi şeritten sürmek zorundadırlar? Soru : 16
A) Gidişe ayrılan şeritlerin ortadakinden.
B) Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden.
C) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından.
D) Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten.
Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce ne yapmak zorundadırlar? Soru : 17
A) Arkadan gelen araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak.
B) Arkadan gelen araç sürücülerini ikaz ederek durdurmak.
C) Arkadan gelen araç varsa, hız arttırıp şerit değiştirmek.
D) Gireceği şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek.
Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir? Soru : 18
A) Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek.
B) Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek.
C) Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak.
D) Arkadan gelen araç yoksa herhangi bir işaret vermeden manevraya başlayarak.
Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez? Soru : 19
A) En sağdaki.
B) Ortadaki.
C) En soldaki.
D) Orta ile en sağdaki.
Çok şeritli yollarda, gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki hangi hallerde kullanılabilir? Soru : 20
A) Azami hızla seyredilmesi halinde.
B) Sadece dönme ve geçme hallerinde.
C) Arkadan gelen araç olmaması halinde.
D) Arkadan gelenlerin yavaş seyretmeleri halinde.
Dört veya daha çok şeritli ve iki yönlü yollarda, hangi araçları sürenler, geçme ve dönme dışında, en sağ şeritten gitmek zorundadırlar? Soru : 21
A) Motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları sürenler.
B) Kamyon, çekici, römork ve yarı römork takılı araçlar dışındaki araçları sürenler.
C) Lastik tekerlekli traktör, iş makinesi ve arazi taşıtı dışındaki araçları sürenler.
D) Tehlikeli madde taşıyanlarla özel amaçlı taşıtlar dışındaki araçları sürenler.
Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirme hakkına sahiptirler? Soru : 22
A) Önlerinde giden araç bulunmaması halinde, istedikleri şeritten gitmek için.
B) Arkalarından gelen araçların bulunmaması halinde, istedikleri şeritten gitmeleri için.
C) Geçmek, dönmek, durmak, duraklamak ve park etmek için.
D) Arkalarından hızla gelen araçlara yol vermek için.
Yerleşim yerleri içinde ve dışındaki kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Soru : 23
A) Yerleşim yerleri içinde 30, dışında 150.
B) Yerleşim yerleri içinde 50, dışında 200.
C) Yerleşim yerleri içinde 60, dışında 250
D) Yerleşim yerleri içinde 75, dışında 300.
Şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır? Soru : 24
A) Devamlı olarak en sağdaki şeritten sürmek.
B) Geçiş için en soldaki şeridi kullanmak.
C) İki şeridi birden işgal etmek.
D) Dönüş için en soldaki şeridi kullanmak.
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda hangi sendin kullanılması yasaktır? Soru : 25
A) En sağdakinin.
B) Ortadakinin.
C) Ensoldakinin.
D) En soldakiyle sağdakinin.
Şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır? Soru : 26
A) Durmak ve duraklamak için şerit değiştirmek.
B) Geçmek ve park etmek için şerit değiştirmek.
C) Sağa, sola ve geriye dönmek için şerit değiştirmek.
D) İşaret vermeden veya verildiği anda şerit değiştirmek.
Dört veya daha çok şeritli ve iki yönlü yollarda, yolun hangi bölümüne girmek yasaktır? Soru : 27
A) Gidişe ayrılan şeritlerden en soldakine.
B) Karşıdan gelen trafiğe ait bölümüne.
C) Gidişe ayrılan şeritlerden ortadakine.
D) Gidişe ayrılan şeritlerden en sağdakine.
Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça, bölünmüş yolların hangi bölümüne girmek yasaktır? Soru : 28
A) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölümüne.
B) Gidişe ayrılan kısmının en sol şeridine.
C) Gidişe ayrılan kısmının en sağ şeridine.
D) Gidişe ayrılan kısmının orta şeridine.
Aşağıdaki hal ve haraketlerden hangisi bir trafik suçudur? Soru : 29
A) Araç cinslerine göre tesbit edilmiş hızların altında seyretmek.
B) Araçlara taşıma sınırı altında yük yüklemek.
C) Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ağır araçları geçmek.
D) Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında, römorksuz otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir? Soru : 30
A) 70 km
B) 80 km
C) 90 km
D) 100 km.
Sürücüler kullandıkları araçların hızlarını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadırlar? Soru : 31
A) Aracın markasına, modeline ve tipine göre.
B) Aracın fenni muayeneden geçip geçmediğine göre.
C) Sürücünün sağlık ve zindelik durumuna göre.
D) Aracın cinsine, yol, hava, görüş, yük ve trafik durumuna göre.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında, römorksuz arazi taşıtları ve motosikletler için azami hız saatte kaç kilometredir? Soru : 32
A) 50 km.
B) 60 km.
C) 70 km.
D) 80 km.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında, römorksuz minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir? Soru : 33
A) 70 km.
B) 80 km.
C) 90 km.
D) 100 km.
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan taşıtlarla, motorlu bisikletler ve özel izinle karayoluna çıkan araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir? Soru : 34
A) 35 km.
B) 40 km.
C) 45 km.
D) 50 km.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve arızalı araçları çeken araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir? Soru : 35
A) 15 km.
B) 20 km.
C) 25 km.
D) 30 km.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri içinde, römürksuz otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, arazi taşıtı ve motosikletler için azami hız saatte kaç kilometredir? Soru : 36
A) 20 km.
B) 30 km.
C) 40 km.
D) 50 km.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri içinde, tehlikeli madde taşıyan taşıtlar, bisikletler ve özel izinle karayoluna çıkan araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir? Soru : 37
A) 20 km.
B) 30 km.
C) 40 km.
D) 50 km.
Servis (ayak) freni bozuk olan bir aracı çeken sürücü en fazla saatte kaç kilometre hızla gidebilir? Soru : 38
A) 10 km.
B) 15 km.
C) 20 km.
D) 25 km.
Araçlara römork veya yarı römork takıldığı takdirde, azami hız sınırı, aynı cins römürksuz araçlara ait azâmi hız sınırından saatte kaç kilometre daha düşük olmalıdır? Soru : 39
A) 10 km.
B) 15 km.
C) 20 km.
D) 25 km.
Boş olarak karayolunda kullanılan tehlikeli madde taşıyan araçlar hangi hızla sürülebilir? Soru : 40
A) Yol ve trafik durumuna uygun bir hızla.
B) Tehlikeli maddenin cinsine uygun bir hızla.
C) Kendi sınıflarına giren araçlara ait hızla.
D) Aracın teknik özelliğine uygun bir hızla.
Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya, okul ve demiryolu geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere, yapım-bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerine yaklaşan sürücüler ne yapmak zorundadırlar? Soru : 41
A) Arkadan gelenlere işaret vermek.
B) Karşıdan gelenlere geçiş kolaylığı sağlamak.
C) İlk geçiş hakkını diğer araçlara vermek.
D) Hızlarını azaltmak.
Saatte 90 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmek zorundadır? Soru : 42
A) 30
B) 45
C) 60
D) 75
Kilometre olarak hızın yarısı kadar metre size neyi hatırlatır? Soru : 43
A) Takip mesafesini.
B) Duruş mesafesini.
C) Fren mesafesini.
D) İntikal mesafesini.
Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu, hangi mesafenin kontrolü için kullanılır? Soru : 44
A) Fren mesafesini.
B) Duruş mesafesini.
C) Takip mesafesini.
D) İntikal mesafesini.
  Bize Yazın

  Eğitim


  DUYURULAR ...
  E-SINAVI HAKKINDA
E-SINAVI HAKKINDA ..

YENİ DÖNEM KAYITLARI HK.
E-sınav (Randevulu) KAYITLA..

E-Sınav (Randevulu) SINAVI DERS PROGRAMI
E-Sınav (Randevulu) olan sınavın d..

Başarısız Olan Adaylar Hk.
E-Sınavlarda başarısız olan adaylar..

  Çevrimiçi Testler
  Trafik
  İlk Yardım
  Motor
  Faydalı Linkler
  Eğitek MTSAS
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Ceza ve MTV Sorgulama
  Araç ve Ceza Sorgulama
  T.C. Kimlik No
  Telefon Rehberi
  E - Devlet