Bize Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Anasayfam Yap
  İçerik
  Anasayfa
  Neden KSK?
  Müracat
  Eğitim Köşesi
  İletişim
  Derslikler
  Araçlar
  Genel Bilgi
  Işıklı Trafik İşaretleri
  Azami Hız Sınırları
  Hız Kuralları
  İlk Yardım Nedir?
  Motor Nedir?
  Süspansiyon Sistemi
  Bakımlar
  Anket
Kursumuzdan Memnunmusunuz?
Evet

  Uygulama
  Göz Testi
  Göz Testi -2
  Renk TestiAktif Ziyaretçi


Toplam

 301928


Bayılma nedir? Soru : 1
A) Geçici olarak kendinden geçmedir
B) Solunumda sayı olarak düşmedir
C) Vücutta su kaybıdır
D) Nabız atımının durmasıdır
Bayılmada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi "uygulanmaz"? Soru : 2
A) Şok pozisyonuna alınır
B) Vücut sıcaklığı korunur
C) Oturtulur
D) Duyu organları dikkatle uyarılır
Bayılanlara aşağıdakilerden hangisini uygulamak "daha doğrudur"? Soru : 3
A) Duyu organlarını uyarmak
B) Suni solunum yapmak
C) Kalp masajı yapmak.
D) Hiçbir şey yapmadan hastahaneye götürmek
Bayılan kişi kendine geldikten sonra yapılacak uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 4
A) Yeterli süre dinlenmesi sağlanır
B) Hemen hastahaneye kaldırılır
C) Hemen ayağa kaldırılır
D) Suni solunum yapılır
Bayılma ile "şok" un ilk yardımında her ikisindede yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 5
A) Vücut sıcaklığı düşürülür
B) Kalp masajı uygulanır
C) Suni solunum yaptırılır
D) Şok pozisyonuna alınır
Şokta zamanla oluştuğu halde, bayılmada aniden meydana gelen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 6
A) Bilinç kaybı
B) Aşırı terleme
C) Vücut sıcaklığında düşme
D) Ciltte sararma, solma
Bayılma sırasında aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur? Soru : 7
A) Hareket
B) Solunum
C) Dolaşım
D) Sindirim
Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 8
A) Duyu organları uyarılır
B) Vücut sıcaklığı düşürülür
C) Kalp masajı yapılır
D) Suni solunum yapılır
Ezik yara nasıl meydana gelir? Soru : 9
A) Sivri cisimlerin batmasıyla
B) Sert, küt cisimlerin darbesiyle
C) Keskin cisimlerin kesmesiyle
D) Yakıcı cisimlerin yakmasıyla
Trafik kazalarında çarpma-çarpışma sonucu "en çok" hangi çeşit yaralanma görülür? Soru : 10
A) Ezik yara
B) Kesik yara
C) Batıcı, delici yara
D) Yanık yarası
Kaza yerinde açık yara pansumanında aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Soru : 11
A) Tentürdiyot
B) Oksijenli su
C) Yara merhemi
D) Temiz sargı bezi
Açık yaralanmada ilk yapılması gerekli işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Soru : 12
A) Kalp masajı yapılır
B) Varsa kanama ve şok önlenir
C) Yaranın üzeri tentürdiyotla temizlenir
D) Olay yerine hekimin gelmesi beklenir
Açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 13
A) Yara üzerine tentürdiyot dökülerek kanama durdurulur.
B) Yara üzerine merhem sürülerek mikroplanması engellenir
C) Yara üzerine pamuk kapatılarak dış etkilerden korunur
D) Temiz sargı bezi ile sarılarak yara dış etkilerden korunur
Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir? Soru : 14
A) Yara kenarları birbirine yaklaştırıldıktan sonra sarmak
B) Yara üzerine tentürdiyotlu pamukla sarmak
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D) Birşey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek.
Kesik yaralarda aşağıdakilerden hangisi daha çok önem taşır? Soru : 15
A) Yaranın hangi aletle meydana geldiği
B) Yaranın vücut eksenine göre yönü
C) Yaranın açık veya kapalı olması
D) Daha önce bir başka kesik yara olup olmadığı.
Açık yaralarda yara üzerine tentürdiyot sürülmesi nasıl etki yapar? Soru : 16
A) Yara yerinde mikropların ölmesini sağlayarak tedaviyi kolaylaştırır
B) Yara yerinde dokuları canlandırarak tedaviyi kolaylaştırır
C) Yara üzerinde canlı dokuları öldürerek tedaviyi zorlaştırır
D) Yaranın hava almasını engelleyerek tedaviyi zorlaştırır
Yaralanmalarda, genel ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 17
A) Yara üzerine tentürdiyot sürmek ve yarayı sarmak.
B) Yara üzerine merhem sürmek ve yarayı sarmak
C) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra, yara yeri üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir
D) Yara, temiz sargı bezi ile kapatılır, yaralı bölge üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir
Yara üzerinde batan cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 18
A) Yabancı cisim çıkarılmadan yaralı hastahaneye sevk edilir
B) Yabancı cisim çıkarılır ve yaralı hastahaneye sevk edilir.
C) Yabancı cismin dışarıda kalan kısmı kesilip alınır, yara üzeri sarılır
D) Yabancı cisim çıkarılır ve üzerine tentürdiyot dökülüp bırakılır
Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 19
A) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır
C) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır
D) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmada doğru yöntemdir? Soru : 20
A) Kanama yerine tentürdiyot dökmek.
B) Kanama yerine tütün veya tuz basmak
C) Kanama yerini kalp seviyesinden yukarıda tutmak
D) Kanama yerini kalp seviyesinin altında tutmak
Turnike uygulaması nedir? Soru : 21
A) Kanama yerine ilaçla tedavi uygulamasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
Kanama durdurmadaki "basınçlı sargı uygulama" yönteminin sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 22
A) Sadece kanayan yerdeki damarın üzerine basınç yapılmış olur.
B) Kanayan yerden yukarı kan gitmesi engellenmiş olur
C) Kanayan yerden aşağıya kan gitmesi engellenmiş olur
D) Kanayan yerin sıcaklığı korunur
Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma (boğma) uygulanarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 23
A) Basınçlı kan durdurma
B) Kanamada tespit uygulaması
C) Atel uygulaması
D) Turnike uygulaması
Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamasıdır? Soru : 24
A) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak
B) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
C) Dirsek ile omuz arasından sıkarak kanı durdurmak
D) Kanayan yere basınç uygulamak
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir? Soru : 25
A) Diz ile kalça arası
B) Diz ile ayak arası
C) Diz kapağının olduğu bölge
D) Ayak bileği alt kısmı
Turnike (sıkma bağı) olarak kullanılacak malzeme nasıl olmalıdır? Soru : 26
A) 5-6 cm enli elastik malzeme
B) İnce elastik malzeme
C) Büyük ve kalın bağlama malzemesi
D) İnce, esneyen, sağlam malzeme
Aşağıdakilerden hangisinin turnike uygulama malzemesi olarak kullanılması tercih edilmelidir? Soru : 27
A) 5-6 cm eninde elastik banda)
B) 50 cm uzunluğunda ince kablo
C) 50 cm uzunluğunda ince iplik
D) 5-6 cm genişliğinde metal malzeme
Aşağıdakilerden hangisi geçici turnike uygulama malzemesi olarak kullanılır? Soru : 28
A) Mendil
B) Kablo
C) Sicim
D) Tel
Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı 20 dakikada bir, ne kadar süre ile gevşetilir? Soru : 29
A) 5-10 saniye
B) 5-10 dakika
C) 1 -2 saniye
D) 3-5 dakika
Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı kaç dakikalık aralıklarla gevşetilir? Soru : 30
A) 5
B) 10
C) 20
D) 60
Aşağıdakilerden hangisi geçici turnike uygulama malzemesi olarak kullanılır? Soru : 31
A) İnce hortum
B) Kablo
C) Sicim
D) Kravat
El veya koldaki büyük bir kanamada "en etkili" geçici kanama durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 32
A) Koltuk altına baskı uygulamak
B) Kanayan yere elle veya parmakla bastırmak
C) Dirsekle-omuz arasından turnike uygulamak
D) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak
"Çeşitli sebeplere bağlı olarak kan dolaşımının giderek azalması ve kaybolması" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Soru : 33
A) Koma
B) Bayılma
C) Şok
D) Hastalık
Aşırı kanama sonucu oluşan şok, en çok hangi sistemin yetersizliğini ortaya çıkarır? Soru : 34
A) Sinir sistemi
B) Hareket sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Dolaşım sistemi
Aşağıdakilerden hangisi "daha çok" şoka neden olur? Soru : 35
A) Alkol almak
B) Fazla uyumak
C) Aşırı kanama
D) Aşırı gürültüye maruz kalmak
Aşağıdakilerden hangisi "şok" un karşılığıdır? Soru : 36
A) Solunumun derinleşmesi
B) Aşırı duyarlılık
C) İşitme güçlüğü
D) Hayat faaliyetlerinin zayıflaması
Aşağıdakilerden hangisi şok sonucu olan ölümün sebeplerindendir? Soru : 37
A) Sindirimdeki yetersizlik sonucu organ ve dokuların beslenememesi
B) Dolaşımındaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara kan gitmemesi
C) Solunum sayısındaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara hava gitmemesi
D) Sinir sistemindeki faaliyet artışı sonucu organ ve dokulardaki faaliyetin azalması
Aşağıdakilerden hangisi bir trafik kazası sonucu görülen şok belirtilerindendir? Soru : 38
A) Vücut sıcaklığının yükselmesi
B) Solunum sayısında azalma
C) Nabız atımında sayı olarak azalma
D) Vücut sıcaklığında azalma
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Soru : 39
A) Nabzın hissedilmesinde zorluk, sayısında artma
B) Tansiyonun yükselmesi, saldırganlık hali
C) Cildin kızarması, aşırı hareketlilik
D) Vücut sıcaklığında yükselme, aşırı terleme
Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu "şok" a girmekte olanlar için alınabilecek ilk yardım önlemlerindendir? Soru : 40
A) Hastanın kendisine gelmesi için yüzüne tokat vurulur
B) Kanama durdurulur ve yüzüstü yatar yatar pozisyona alınır
C) Hastanın kanaması durdurulur ve vücut sıcaklığı düşürülür
D) Kanama durdurulur ve şok pozisyonuna alınır
Aşağıdakilerden hangisi "şok" a karşı alınacak önlemlerdendir? Soru : 41
A) Hasta şok pozisyonuna alınır
B) Hasta derhal uyutulur
C) Hastanın vücut sıcaklığı düşürülür
D) Hastaya antibiyotik verilir
Aşağıdakilerden hangisi "şok pozisyonu" dur? Soru : 42
A) Yüzüstü yatış, kafa yana çekilmiş, ayaklar biraz yukarıda, üstü örtülü pozisyon
B) Sırt üstü yatış, kafa yana çekilmiş, ayaklar biraz yukarıda, üstü örtülü pozisyon
C) Yan yatış pozisyonu
D) Oturuş pozisyonu
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarıya kaldırmamızın yararı aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 43
A) Beyne kan gitmesine yardımcı olmak
B) Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak
C) Solunumun düzelmesine yardımcı olmak
D) Sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak
Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir? Soru : 44
A) Solunum sayısında azalma
B) Nabız atımının kolay hissedilmesi
C) Aşırı hareketlenme
D) Kendinden geçme
  Bize Yazın

  Eğitim


  DUYURULAR ...
  E-SINAVI HAKKINDA
E-SINAVI HAKKINDA ..

YENİ DÖNEM KAYITLARI HK.
E-sınav (Randevulu) KAYITLA..

E-Sınav (Randevulu) SINAVI DERS PROGRAMI
E-Sınav (Randevulu) olan sınavın d..

Başarısız Olan Adaylar Hk.
E-Sınavlarda başarısız olan adaylar..

  Çevrimiçi Testler
  Trafik
  İlk Yardım
  Motor
  Faydalı Linkler
  Eğitek MTSAS
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Ceza ve MTV Sorgulama
  Araç ve Ceza Sorgulama
  T.C. Kimlik No
  Telefon Rehberi
  E - Devlet