Bize Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Anasayfam Yap
  İçerik
  Anasayfa
  Neden KSK?
  Müracat
  Eğitim Köşesi
  İletişim
  Derslikler
  Araçlar
  Genel Bilgi
  Işıklı Trafik İşaretleri
  Azami Hız Sınırları
  Hız Kuralları
  İlk Yardım Nedir?
  Motor Nedir?
  Süspansiyon Sistemi
  Bakımlar
  Anket
Kursumuzdan Memnunmusunuz?
Evet

  Uygulama
  Göz Testi
  Göz Testi -2
  Renk TestiAktif Ziyaretçi


Toplam

 301909


Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 1
A) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez
B) Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez
C) Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D) Çıkık ve burkulmalar eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerinde görülebilir
Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli "tespit uygulaması" tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 2
A) Çıkan, burkulan ve kırılan yerlerin belirlenmesidir
B) Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır
C) Kazazedeye uygulanan bir çeşit tedavi yöntemidir
D) Organın hareketsizliğinin sağlanmasıdır
Atel nedir? Soru : 3
A) Ağrı dindirici ilaçtır
B) Bir çeşit sargı bezidir
C) Kanama durdurmaya yarayan malzemedir
D) Uzun kemiklerde kırık bölgeyi sabit tutan, düz nesnedir
Kırıklar neden tesbit edilmelidir? Soru : 4
A) Kırık kemik uçlarının yakın organlara batarak yara açmaması için
B) Kazazedenin kırık bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için
C) Kazazedenin daha kısa sürede hastahaneye sevk edilmesi için
D) Kazazedenin rahat soluk alması için
Kırıklar tesbit edilmezse aşağıdakilerden hangisi olabilir? Soru : 5
A) Kan dolaşımı hızlanabilir
B) Tansiyon yükselebilir
C) Felç veya iç kanama olabilir
D) Vücut sıcaklığı artabilir
Aşağıdaki kemik kırıklarının hangisinde atel ile tespit uygulaması yapılmaz? Soru : 6
A) Kol
B) Önkol
C) Bacak
D) Köprücük
Aşağıdaki kemik kırıklarının hangisinde atel ile tespit uygulaması yapılır? Soru : 7
A) Kalça
B) Köprücük
C) Önkol
D) Kaburga
Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir? Soru : 8
A) El
B) Omuz
C) Göğüs
D) Ayak
Köprücük kemiği kırıkları tesbitinde aşağıdakilerden hangi malzeme kullanılır? Soru : 9
A) Üçgen sargı
B) Tel atel
C) Tahta atel
D) Plastik balon atel
Köprücük kemiği kırıklarında kazazedeler hangi pozisyonda sevk edilir? Soru : 10
A) Yan yatış
B) Oturuş
C) Yüz üstü yatış
D) Sırt üstü yatış
Kol (pazu) kemiği kırıklarında tesbit nasıl yapılır? Soru : 11
A) Atel tahtası, ve sargı bezi ile sarılan kol, göğüs üzerine karşı koltuk altından bağlanır
B) Parmak uçları karşı omuza değecek şekilde, ön kol boyuna asılır.
C) Sadece kırık bölge sıkıca sarılır.
D) Ön kol aşağıda kalacak şekilde sarılır
Kol (pazu) kemiği kırıklarında, kazazede hangi pozisyonda sevk edilir? Soru : 12
A) Yan yatış
B) Oturuş
C) Yüz üstü yatış
D) Sırt üstü yatış
Önkol kemiği kırıklarında, atelle tesbit işleminde önkol boyuna nasıl asılır? Soru : 13
A) Kol ile 90 derecelik açı yapacak şekilde.
B) Kol ile 45 derecelik açı yapacak şekilde
C) Parmak uçları yere bakacak şekilde
D) Boyundan yukarı olacak şekilde.
Önkol kemiği kırıklarında atel malzemesi bulunmadığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? Soru : 14
A) Kol gövdeye paralel olacak şekilde tesbit edilir
B) Kazazede yatar pozisyona alınarak önkol sedyeye tesbit edilir
C) Ceket veya gömlek eteği, önkol üzerinden kaldırılıp iğnelenerek tesbit edilir.
D) Bu durumda önkol tesbit işlemi yapılmamalıdır
Önkol kemiği kırıklarında kazazedeler hangi pozisyonda hastahaneye sevk edilir? Soru : 15
A) Yan yatış
B) Yüz üstü yatış
C) Oturuş
D) Sırt üstü yatış
Kaburga kemiklerinin kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastahaneye sevk edilir? Soru : 16
A) Yan yatış
B) Yüz üstü yatış
C) Oturuş veya yarı oturuş
D) Sırt üstü yatış
Omurga yaralanması olan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülür? Soru : 17
A) Mide bulantısı
B) Hasar alan bölgeden aşağıda hissizlik
C) İlgi bölgede fazla hareketlenme
D) Baş ağrısı
Omurga kemiği kırıklarının "en tehlikeli" sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 18
A) Kırık bölgeden aşağısının felç olması
B) Solunumun zor olması
C) İlgili bölgeden aşağısının kanla beslenememesi
D) Ayaklarının şişmesi
Omurga yaralanmalarında kazazede nasıl sevk edilir? Soru : 19
A) Sedyede yüz üstü yatırılarak
B) Sedyede sır üstü yatırılarak
C) Sedyeye yan yatırılarak
D) Sedyeye oturtularak
Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, kazazede uygun şekilde tesbit ve nakil edilmezse, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Soru : 20
A) Sırtı ve beli şişer
B) Bulantı ve kusma olur
C) Felç olur
D) Vücut sıcaklığı artar
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa, kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 21
A) Kazazede oturtularak, hastahaneye sevk edilir
B) Üzerine bastırılarak yürütülür
C) Sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tesbit yapılır
D) Kırık taraf altta kalacak şekilde yana yatırılır
Omurga kırığı olan kazazedenin oturtulmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 22
A) Felç olabilir
B) Ağrısı artabilir
C) Solunumu güçleşebilir
D) Kan dolaşımı yavaşlayabilir
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır? Soru : 23
A) Topuktan dize
B) Topuktan koltuk altına
C) Topuktan kalçaya
D) Dizden kalçaya
Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır? Soru : 24
A) Topuktan dize
B) Dizden kalçaya
C) Topuktan kalçaya
D) Topuktan koltuk altına
Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 25
A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B) Kazazede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon verilir
C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
D) iki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır
Hangi yanıklar daha büyük ve belirgin iz bırakır? Soru : 26
A) Birinci derece yanıklar
B) ikinci derece yanıklar
C) Üçüncü derece yanıklar
D) Birinci ve ikinci derece yanıklar
En hafif olup, iz bırakmayan yanıklar aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 27
A) Birinci derece yanıklar
B) İkinci derece yanıklar
C) Üçüncü derece yanıklar
D) İkinci ve üçüncü derece yanıklar
Deri ile birlikte deri altı organ ve dokuların yandığı yanık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 28
A) Birinci derece yanıklar
B) İkinci derece yanıklar
C) Üçüncü derece yanıklar
D) Birinci ve ikinci derece yanıklar
Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 29
A) Diş macunu sürülür
B) Yoğurt sürülür
C) Salça sürülür
D) Buz tatbik edilir
Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine "olay yerinde" aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? Soru : 30
A) Temiz,soğuk ve ıslak sargı bezi ile yara yeri örtülür
B) Yanık yara yeri tentürdiyotlu pamukla kapatılır
C) Temiz, sıcak ve ıslak sargı bezi ile yara yeri örtülür
D) Yanık yara yeri oksijenli su ile yıkanır
Derin yanıklara, olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 31
A) Ağrı kesici merhem sürülür
B) Diş macunu sürülür
C) Yara merhemi sürülür
D) Soğuk su veya buz tatbik edilir
Kaza geçirmiş araç içindeki kazazedelere, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 32
A) Aracın kontağı kapatılarak yaralılar oradan uzaklaştırılır
B) Araç çalışır vaziyetteyken yaralılarla birlikte oradan uzaklaştırılır
C) Aracın çevresindeki yanıcı maddeler uzaklaştırılır
D) İtfaiyeye haber verilir ve gelmesi beklenir
Yanık yerinde oluşan su toplaması (bül) keseciklerine müdehalede aşağıdakilerden hangisi yapılır? Soru : 33
A) Patlatılıp tentürdiyot sürülür
B) Patlatılıp yara açık bırakılır
C) Patlatılmadan yara bölgesi soğuk tutulur
D) Patlatılmadan yara bölgesi sıcak tutulur
Olay yerinde yanık yere ilk müdehalede soğuk su ve buz tatbiki nasıl yapılır? Soru : 34
A) Sadece yara yüzüne, kısa süre tatbik edilir
B) Sadece yara çevresine, sürekli tatbik edilir
C) Yara üzerine ve çevresine, kısa süre tatbik edilir
D) Yara üzerine ve çevresine, sürekli tatbik edilir
Yanık yere diş macunu sürülmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru : 35
A) Üçüncü derece yanıklarda sürülür
B) Birinci derece yanıklarda sürülür
C) İkinci derece yanıklarda sürülür
D) Hiçbir şekilde kullanılmaz
Kimyasal madde yanıklarına karşı, olay yerinde alınacak önlem aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 36
A) Yanık yer bol su ile yıkanır
B) Yanık yere yara merhemi sürülür
C) Yanık yere temas eden maddenin karşıtı madde dökülür
D) Hiç bir uygulama yapmadan sağlık kuruluşuna sevk edilir
Yanık bölgesinin sıcaklığını azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? Soru : 37
A) Hastaya ateş düşürücü ilaç verilir
B) Yanık yere soğuk su veya buz tatbik edilir
C) Yanık yere diş macunu sürülür
D) Yanık yere merhem sürülür
Burkulma nedir? Soru : 38
A) Kemiklerde görülen çatlamalardır
B) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Eklem çevresindeki deride yaralanmadır
Burkulmalar nerelerde meydana gelir? Soru : 39
A) Hareketli eklem bölgelerinde
B) Hareketsiz eklem bölgelerinde
C) Kemiklerin eklem dışı bölgelerinde
D) Derinin iç kısmında
Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru : 40
A) Burkulan bölge üzerine sıcak tatbik edilir.
B) Burkulan bölge üzerine soğuk tatbik edilir
C) Burkulan bölge kalp seviyesinden aşağı tutulur.
D) Burkulan bölgeye sıcak masaj yapılır
Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? Soru : 41
A) Kalp seviyesinden yukarıda ve sıcak tutulur
B) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulur
C) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulur
D) Kalp seviyesinden aşağıda ve soğuk tutulur
Çıkık nedir? Soru : 42
A) Kemiklerde görülen çatlamalardır
B) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Eklem çevresindeki deride olan yaralanmalardır
Burkulma bölgesindeki sıcaklık uygulaması nasıl olmalıdır? Soru : 43
A) Burkulma bölgesi ilk 12 saat sıcak, daha sonra soğuk tutulur
B) Burkulma bölgesi ilk 12 saat soğuk, daha sonra sıcak tutulur
C) Burkulma bölgesinin durumuna göre sıcaklık uygulaması değişir
D) Burkulma bölgesi her zaman sıcak tutulur
Çıkık nerelerde olur? Soru : 44
A) Kafa tası eklemlerinde
B) Hareketli eklem yerlerinde
C) Düz kemiklerde
D) Uzun kemiklerin ortasında
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru : 45
A) Çıkık bölge sıcak tutulur
B) Çıkık bölge soğuk tutulur
C) Çıkık bölgeyle birlikte bütün vücut soğuk tutulur.
D) Çıkık bölge ilk anda sıcak daha sonra soğuk tutulur
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yerine getirilen ilk yardım uygulamalarındandır? Soru : 46
A) Çıkan bölge sert bir şekilde çekilerek yerine yerleştirilir
B) Hasta çıkan bölgenin üzerine yatırılır
C) Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak, hekime sevk edilir
D) Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır
Burkulma ve çıkıklarda ilk yardım uygulanırken hastanın üstünü örterek vücut sıcaklığını korumanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 47
A) Soğuk almasını önlemek
B) Solunumun rahat yapılmasını sağlamak
C) Ağrı sonucu oluşacak şoku önlemeye yardımcı olmak
D) Rahat etmesini sağlamak
"Herhangi bir sebebe bağlı olarak kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına" ne denir? Soru : 48
A) Kırık
B) Çıkık
C) Burkulma
D) Yaralanma
Soru : 49
A)
B)
C)
D)
Geniş alanlı vücut yanıklarında tehlike sınırı yüzde kaçtır? Soru : 50
A) 5
B) 10
C) 20
D) 60
Olay yerinde ilk yardım önlemine ihtiyaç duyulmayan yanık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 51
A) Kimyasal madde yanığı
B) Sıcak su yanığı
C) Güneş yanığı
D) Kızgın katı cisimlerle olan yanmalar
  Bize Yazın

  Eğitim


  DUYURULAR ...
  E-SINAVI HAKKINDA
E-SINAVI HAKKINDA ..

YENİ DÖNEM KAYITLARI HK.
E-sınav (Randevulu) KAYITLA..

E-Sınav (Randevulu) SINAVI DERS PROGRAMI
E-Sınav (Randevulu) olan sınavın d..

Başarısız Olan Adaylar Hk.
E-Sınavlarda başarısız olan adaylar..

  Çevrimiçi Testler
  Trafik
  İlk Yardım
  Motor
  Faydalı Linkler
  Eğitek MTSAS
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Ceza ve MTV Sorgulama
  Araç ve Ceza Sorgulama
  T.C. Kimlik No
  Telefon Rehberi
  E - Devlet