Bize Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Anasayfam Yap
  İçerik
  Anasayfa
  Neden KSK?
  Müracat
  Eğitim Köşesi
  İletişim
  Derslikler
  Araçlar
  Genel Bilgi
  Işıklı Trafik İşaretleri
  Azami Hız Sınırları
  Hız Kuralları
  İlk Yardım Nedir?
  Motor Nedir?
  Süspansiyon Sistemi
  Bakımlar
  Anket
Kursumuzdan Memnunmusunuz?
Evet

  Uygulama
  Göz Testi
  Göz Testi -2
  Renk TestiAktif Ziyaretçi


Toplam

 301908


Şafttan almış olduğu hareketi 90 derece kırıp akslara gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 1
A) Krank mili
B) Kavrama
C) Diferansiyel
D) Makaslar
Motorla vites kutusu arasında irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 2
A) Vites kutusu
B) Debriyaj (kavrama)
C) Şaft
D) Aks
Difransiyelin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 3
A) Motorun dönüş hareketini 90 derece çevirip akslara vermek
B) Aracın durmasını sağlamak
C) Araca ilk hareketi vermek
D) Aracın tam gazla gitmesini sağlamak
Kavrama (debriyaj) sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 4
A) Motordan vites kutusuna gelen hareketi krank miline verme
B) Motorun hareketini kam miline vermek
C) Motorun hareketini subaplara vermek
D) Motordan vites kutusuna gelen hareketi isteğe göre kesmek veya vermek
Virajlarda tekerleklerin farklı açılarda ve hızlarda dönmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 5
A) Direksiyon sistemi
B) Difransiyel sistemi
C) Fren sistemi
D) Öndüzen sistemi
Kardan mili (şaft) nin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 6
A) Difransiyel hareketini tekerleklere iletmek
B) Vites kutusunun hareketini difransiyele iletmek
C) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D) Motorun hareketini krank miline iletmek
Motora ilk hareketi aşağıdaki parçalardan hangisi verir? Soru : 7
A) Marş motoru
B) Şarj dinamosu
C) Alternatör
D) Konjektör
Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir? Soru : 8
A) Eksantrik dişlisine
B) Mahruti dişlisine
C) Volan dişlisine
D) Krank dişlisine
Marş motorunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 9
A) Karbüratöre benzin göndermek
B) Akümülatörü şarj etmek
C) Alternatöre akım vermek
D) Motora ilk hareketi vermek
Vantilatör kayışı, hareketini aşağıdaki parçaların hangisinden alır? Soru : 10
A) Volan kasnağından
B) Kampana kasnağından
C) Krank mili kasnağından
D) Difransiyel kasnağından
Aracın devri arttıkça dinamodan (alternatörden) çıkan akım ve voltajı ayarlayıp tesisata ve aküye gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 11
A) Konjektör (regülatör)
B) Distribütör
C) Endüksiyon bobini
D) Kondansatör (meksefe)
Aşağıdakilerden hangisi şarj sistemi elemanıdır? Soru : 12
A) Distribütör
B) Konjektör (regülatör)
C) Platin
D) Endüksiyon bobini
Bir araç için gerekli olan sürekli elektrik enerjisini aşağıdakilerden hangisi sağlar? Soru : 13
A) Marş sistemi
B) Ateşleme sistemi
C) Soğutma sistemi
D) Şarj sistemi
Motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutan parça aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 14
A) Vantilatör
B) Radyatör
C) Termostat
D) Hararet (ısı) göstergesi
Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır? Soru : 15
A) Debriyaj
B) Rotil
C) Amortisör
D) Rotlar
Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır? Soru : 16
A) Pistonlar
B) Subaplar
C) Vites kutusu
D) Rotlar
Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır? Soru : 17
A) Krank mili
B) Kam mili
C) Subap
D) Şaft
Motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 18
A) Diferansiyel
B) Amortisör
C) Rot
D) Yaylar
Kavrama (debriyaj) sistemi aracın neresinde bulunur? Soru : 19
A) Krank mili ile volan arasında
B) Volan ile vites kutusu arasında
C) Difransiyel ile tekerlek arasında
D) Vites kutusu ile şaft arasında
Alternatörün (şarj dinamosunun) görevi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 20
A) Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çevirmek
B) Isı enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek
C) Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek
D) Isı enerjisini, mekanik enerjiye çevirmek
Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 21
A) Marş motoru
B) Diferansiyel
C) Debriyaj
D) Alternatör
Alatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 22
A) Aracın direksiyon tertibatını çalıştırmak
B) Marş motoruna, ilk hareket için elektrik vermek
C) Aracın durmasını sağlamak
D) Yüksek voltaj üretmek
Motor çalışmazken akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 23
A) Yağlamayı sağlamak
B) Difransiyeli çalıştırmak
C) Vites tertibatını çalıştırmak
D) Işık ve özel alıcıları çalıştırmak
Akümülatörü şarj eden (dolduran) parça aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 24
A) Marş motoru
B) Distribütör
C) Endüksiyon bobini
D) Alternatör
Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin bir parçasıdır? Soru : 25
A) Vantilatör
B) Sigortalar
C) Bujiler
D) Alternatör
Aşağıdakilerden hangisi ikaz sisteminin bir parçasıdır? Soru : 26
A) Vantilatör
B) Konjektör
C) Fren müşürü
D) Termostat
Elektrik devresinde, sigortanın görevi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 27
A) Bujilere giden akımı yükseltmek
B) Akümülatörü şarj etmek
C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak
D) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
Araçta, alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı koruyan parça aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 28
A) Konjektör
B) Sigorta
C) Meksefe
D) Alternatör
Kavrama (debriyaj) sistemi aracın neresinde bulunur? Soru : 29
A) Krank mili ile volan arasında
B) Volan ile vites kutusu arasında
C) Difransiyel ile tekerlek arasında
D) Vites kutusu ile şaft arasında
Difransiyel hareketini tekerleklere ileten aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 30
A) Şaft
B) Vites kutusu
C) Rot
D) Aks
Aracın hızını ve gücünü ayarlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 31
A) Kavrama (debriyaj)
B) Süspansiyon
C) Vites kutusu (şanzuman)
D) Yaylar
Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan aktarma organlarının çalışma sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Soru : 32
A) Debriyaj-Şaft-Vites kutusu-Diferansiyel-Aks
B) Debriyaj-Vites kutusu-Difransiyel-Şaft-Aks
C) Debriyaj-Aks-Şaft-Diferansiyel
D) Debriyaj-Vites kutusu-Şaft-Difransiyel-Aks
Enjektörlere sırası ile basınçlı mazot gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir Soru : 33
A) Besleme pompası
B) Enjeksiyon pompası
C) Hava filtresi
D) Mazot filtresi
Aşağıdaki parçalardan hangisi fren sisteminin bir parçasıdır? Soru : 34
A) Kampana
B) Volan
C) Kavrama
D) Aks
Yayların şahmınım kontrol allına alan parça aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 35
A) Difransiyel
B) Mafsallar
C) Amortisör
D) Şaft
Süspansiyon sisteminin elemanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 36
A) Direksiyon
B) Krank mili
C) Amortisör
D) Şaft
Süspansiyon sisteminin elemanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 37
A) Yaylar
B) Direksiyon
C) Şaft
D) Mafsallar
Yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan parça aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 38
A) Difransiyel
B) Yaylar
C) Rotlar
D) Rotiller
Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulduğunda, ateşleme sisteminde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Soru : 39
A) Bujiler yanar
B) Endüksiyon bobini yanar
C) Konvektör yanar
D) Flaş ör yanar
Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda acık unutulduğunda, ateşleme sisteminde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Soru : 40
A) Regülatör yanar
B) Bujiler yanar
C) Flaşör yanar
D) Platin yanar
Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda aracın aşağıdaki parçalarından hangisi değiştirilmelidir? Soru : 41
A) Rotlar
B) Akslar
C) Bujiler
D) Şaft
Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda aracın aşağıdaki parçalarından hangisi değiştirilmelidir? Soru : 42
A) Aks
B) Mafsal
C) istavroz
D) Platin
Araçta, yakıt ikmali yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır? Soru : 43
A) Motor tam gazda çalışır
B) Motor yarım gazda çalıştırılır
C) Motor stop edilir
D) Motor rolantide çalıştırılır
Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır? Soru : 44
A) Eksantrik (kam) mili ayarı
B) Krank mili ayarı
C) Buji ayarı
D) Piston pimi ayarı
Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır? Soru : 45
A) Platin
B) Şaft
C) Eksantrik
D) Rot
Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır? Soru : 46
A) Şaft
B) Balans
C) Avans
D) Rot
Platin meme yapmış ise ne yapılır? Soru : 47
A) Kağıtla temizlenir
B) Zımpara ile temizlenir
C) Gresle temizlenir
D) Bez parçası ile temizlenir
Motorun çalışması sarsıntılı ise, bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 48
A) Yağ seviyesi düşüktür
B) Yakıt seviyesi düşüktür
C) Akümülatör zayıftır
D) Buji kablolarından biri çıkmıştır
Vites değiştirirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılır? Soru : 49
A) Gaz pedalına basılır
B) El freni çekilir
C) Debriyaj (kavrama) pedalına basılır
D) Frene basılır
Araç gen vitese takılmak istendiğinde takılmıyorsa aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? Soru : 50
A) Debriyaj pedelından ayak çekilip yeniden basılır
B) Gaz pedalından ayak çekilip yeniden basılır
C) Gaz pedalına sonuna kadar basılır
D) Fren pedalına sonuna kadar basılır
Aktarma organlarında hangi cins yağ kullanılır? Soru : 51
A) ince yağ
B) Hidrolik yağ
C) Motor yağı
D) Dişli yağı
Vites değiştirirken ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 52
A) Fren pedalına tam basılmamıştır
B) Gaz pedalına tam basılmamıştır
C) Debriyaj pedalına tam basılmamıştır
D) Jigle düğmesi çekilmemiştir
Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir Soru : 53
A) Aracı hızlı kullanmak
B) Ani ve sert kalkış yapmak
C) Aracı yavaş kullanmak
D) Yağ seviyesini kontrol etmemek
Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır? Soru : 54
A) Yağına
B) Antifirizine
C) Asidine
D) Elektrolidine
Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır? Soru : 55
A) Antifiriz kaçağının olup olmadığına
B) Asit kaçağının olup olmadığına
C) Elektrolit kaçağının olup olmadığına
D) Yağ kaçağının olup olmadığına
  Bize Yazın

  Eğitim


  DUYURULAR ...
  E-SINAVI HAKKINDA
E-SINAVI HAKKINDA ..

YENİ DÖNEM KAYITLARI HK.
E-sınav (Randevulu) KAYITLA..

E-Sınav (Randevulu) SINAVI DERS PROGRAMI
E-Sınav (Randevulu) olan sınavın d..

Başarısız Olan Adaylar Hk.
E-Sınavlarda başarısız olan adaylar..

  Çevrimiçi Testler
  Trafik
  İlk Yardım
  Motor
  Faydalı Linkler
  Eğitek MTSAS
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Ceza ve MTV Sorgulama
  Araç ve Ceza Sorgulama
  T.C. Kimlik No
  Telefon Rehberi
  E - Devlet