Bize Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Anasayfam Yap
  İçerik
  Anasayfa
  Neden KSK?
  Müracat
  Eğitim Köşesi
  İletişim
  Derslikler
  Araçlar
  Genel Bilgi
  Işıklı Trafik İşaretleri
  Azami Hız Sınırları
  Hız Kuralları
  İlk Yardım Nedir?
  Motor Nedir?
  Süspansiyon Sistemi
  Bakımlar
  Anket
Kursumuzdan Memnunmusunuz?
Evet

  Uygulama
  Göz Testi
  Göz Testi -2
  Renk TestiAktif Ziyaretçi


Toplam

 301937


Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kullanan sürücülerin, görev hali dışında, geçiş üstünlüğü hakkını ve işaretlerini kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru : 1
A) Hiçbir halde kullanamaz.
B) Trafik kazası olması halinde kullanamaz.
C) Trafiğin sıkışıp tıkanması halinde kullanamaz.
D) Yolda bir arıza olması halinde kullanamaz.
Geçiş üstünlüğüne sahip araçların geçiş üstünlüğü hakkım kullanma şartı, aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 2
A) Bu araçları kullanan sürücülerin gerekli görmesi şartıyla.
B) Bu araçların işletilmesinde sorumlu olan görevlilerin istemesi şartıyla.
C) Bu araçların görevli olması, sesli ve ışıklı işaretlerin birarada verilmesi şartıyla.
D) Trafiğin tıkanıp durması ve bu araçların biran önce yerlerine gitmesi şartıyla.
Bir kavşakta iken geçiş üstünlüğüne sahip araçların duyulur veya görülür işaretlerini alan sürücüler nasıl hareket etmek zorundadır? Soru : 3
A) Oldukları yerde durmak ve bu araçların geçmesini beklemek.
B) Derhal kavşağı boşaltmak ve emniyetli bir mesafe uzaklaştıktan sonra gerekiyorsa durmak suretiyle bu araçların geçmesini beklemek.
C) Gerekirse kavşakta geriye dönüp uzaklaştıktan sonra durup bu araçların geçmesini beklemek.
D) Durduğu yer bu araçların geçişine engel oluyorsa, kavşağın uygun bu yerine sığınmak suretiyle bu araçlara yol vermek
Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbiriyle karşılaşmaları halinde, geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklarda geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar? Soru : 4
A) İtfaiye-zabıta-trafik-sivil savunma-koruyan ve korunan araçlar.
B) Trafik-zabıta-itfaiye-cankurtaran-sivil savunma-koruyan ve korunan araçlar
C) Cankurtaran-itfaiye-zabıta-trafik-sivil savunma-koruyan ve korunan araçlar
D) Koruyan ve korunan-sivil savunma-trafik-itfaiye-cankurtaran araçlar
Cankurtaran dışında, yaralı veya acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretiyle belirlenmemiş olan araçları kullanan sürücüler, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? Soru : 5
A) Araçlarına seyyar tepe lambası taktırmak suretiyle.
B) Araçlarına seyyar siren cihazı taktırmak suretiyle.
C) Ses cihazlarını ve ışıklı işaretlerini kullanmak, el kol işareti vermek suretiyle.
D) Araçlarında bir gözcü bulundurmak ve diğer sürücüleri durdurmak suretiyle.
Mavi renkli tepe lambası bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Soru : 6
A) Cankurtaran, zabıta ve trafik hizmetlerine ait araçlar.
B) Sivil savunma hizmetlerine ait araçlar.
C) İtfaiye hizmetlerine ait araçlar
D) itfaiye ve sivil savunma hizmetlerine ait araçlar.
Kırmızı renkli tepe lambası aşağıdaki araçlardan hangilerinde bulunur? Soru : 7
A) Koruyan ve korunan araçlarda.
B) Cankurtaran ve trafik hizmetlerine ait araçlarda.
C) itfaiye ve sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda.
D) Gabari ölçülerini aşan araçlarla bunlara eskortluk edenlerde.
Sarı renkli tepe lambası aşağıdaki araçlardan hangilerinde bulunur? Soru : 8
A) Koruma ile ilgili zabıta araçlarında.
B) İtfaiye ve cankurtaran araçlarında.
C) Sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda.
D) Kurtarıcı araçlarla özel izinle karayoluna çıkan araçlarda.
Sarı renkli tepe lambasının bazı araçlara takılmasının amacı nedir? Soru : 9
A) Gerektiğinde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmalarını sağlamak.
B) Bu araçların kendilerini belli etmelerini ve karayolunu kullananların uyarılmasını sağlamak.
C) Karayolunda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığını bildirmek.
D) Trafikte yoğunlaşma, tıkanma ve sıkışmaların olduğunu bildirmek.
Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kullanan sürücülerin dikkat etmek zorunda oldukları hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 10
A) Trafik kısıtlama ve yasaklarına uymak.
B) Araçlarını her bakımda güvenli durumda bulundurmak.
C) Hız sınırlarına, yasak ve tahditlere uymak.
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya çalışmak.
Aşağıdakilerden hangisi "durma" nın tanımıdır? Soru : 11
A) Yolcu indirip bindirmek ve yük yükleyip boşaltmak için aracın durdurulmasıdır.
B) Her türlü trafik mecburiyeti dolayısıyla aracın durdurulmasıdır.
C) Terk etmek ve uzun süre bırakmak üzere aracın durdurulmasıdır.
D) 5 dakika süre ile beklemek üzere aracın durdurulmasıdır.
"Duraklama" nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 12
A) Yolcu indirip bindirmek, yük yükleyip boşaltmak, kısa birsüre beklemek üzere aracın durdurulmasıdır.
B) Trafik mecburiyetleri dolayısıyla aracın durdurulmasıdır.
C) Uzun süre bırakmak ve terk etmek üzere aracın durdurulmasıdır.
D) Arızalanmış aracın mecburen durdurulmasıdır.
Duraklamak istediğinizde, almak zorunda olduğunuz tedbirler, aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 13
A) Yolun boş olan şeridinde duraklamak, acil uyarı ışıklarını yakmak, aracın içinde insan bulundurmak.
B) Yolun genişliğine göre boş kalan kısmında durmak, park ışıklarını yakmak
C) Uygun bir yer seçmek, bulunulan şeritte en az yer işgal etmek, varsa banketten yararlanmak.
D) Yolun tek veya iki yönlü olmasına göre hareket etmek ve stop lambalarını yakmak.
Sol şerit üzerinde, yaya ve okul geçitleriyle diğer geçitlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Soru : 14
A) Duraklamak
B) Durmak
C) Yavaşlamak
D) Geri gitmek
Araçların, durma ve duraklama halleri dışında, genel .olarak uzun süre bekletilmek üzere bırakılmasına ne denir? Soru : 15
A) Duraklamak
B) Park etme
C) Manevra
D) Bekleyiş
Park ederken almak zorunda olduğumuz tedbirler, aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 16
A) Aracın içinde veya dışında bir gözcü bulundurmak suretiyle gözetim altında tutmak.
B) El frenini çekmek, motoru durdurmak, uygun vitese takmak, araç terk edilecek ise camları kapatıp kapıları kilitlemek.
C) Eğimsiz bir yol kesimi bulmak, aracı park yerinden sorumlu görevliye teslim etmek.
D) Diğer araçların çıkışına imkan vermek için kontak anahtarını park yerinden sorumlu olan kişiye bırakmak.
Kamyon, otobüs ve çekici gibi araçların eğimli bir yolda park edilmesi halinde alınması zorunlu olan tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 17
A) Aracın başında veya içinde mutlaka bir gözcü bulundurmaktır.
B) Aracın her iki arka tekerleğinin inişte önüne, çıkışta arkasına takoz koymaktır.
C) Park lambalarını yakık bırakmak, önüne ve arkasına ayrıca yansıtıcı koymaktır
D) Aracın hem ön hem de arka tekerleklerine takoz koymaktır
Kavşaklarda, tünellerde, köprülerde, bağlantı yollarında ve buralara yerleşim yerlerinde 5 metre, yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafe içinde ne yapmak yasaktır? Soru : 18
A) Durmak.
B) Yavaşlamak.
C) Duruş yapmak.
D) Duraklamak.
Duraklama, bekleme amacıyla yapılırsa bunun süresi en çok kaç dakikadır? Soru : 19
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
Duraklama amacı uzun süre beklemeyi gerektirirse, aşağıdaki tedbirlerden hangisini almak zorunludur? Soru : 20
A) Aracın başında gözcü veya bekçi bulundurmak, motoru ve ışıkları çalışır durumda tutmak.
B) Aracın içinde insan bulundurmak, motoru durdurmak, servis frenini çekmek.
C) Aracın motorunu durdurmak, uygun vitese takmak, el freni ile tesbit etmek, gerekli hallerde park ışıklarını yakmak, yol eğimli ise arka tekerleklere takoz koymak.
D) Motoru durdurmak, herhangi bir vitese takmak, bütün tekerleklere takoz koymak, kısa farları yakık bırakmak.
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Soru : 21
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Soru : 22
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
Park için yer ayrılmamış ve trafik işaret levhalarıyla belirtilmemiş alt ve üst geçitler ile köprülere kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Soru : 23
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde,dönemeçlerde, otobüs, taksi ve tramvay duraklarında, ne yapmak yasaktır? Soru : 24
A) Durmak.
B) Yavaşlamak.
C) Duraklamak.
D) Duruş yapmak.
Üç veya daha çok şeritli yollarda, aksine bir işaret yoksa, hangi şerit üzerinde park edilmez? Soru : 25
A) Gidişe ayrılan şeritlerden en sağdaki şerit üzerinde.
B) En sağ şerit dışındaki şeritler üzerinde
C) Özel olarak işaretlenmiş ve gidişe ayrılmış şerit üzerinde.
D) Yetkililerin müsaade etmesi halinde sağ şerit üzerinde
El trenini çekmek, motoru durdurmak, uygun vitese takmak, tekerlekleri sağa çevirmek, araç terk edilecek ise camları kapatıp kapıları kilitlemek, yolun eğimli ve aracın da kamyon, otobüs veya çekici olması halinde, arka tekerleklere uygun yönde takoz koymak gibi tedbirler hangi halde alınacak tedbirlerdir? Soru : 26
A) Yolcu indirip bindirirken.
B) Yük yükleyip boşaltırken.
C) Park ederken.
D) Duraklama yaparken,
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Soru : 27
A) Yavaş seyretmek.
B) Geri gitmek.
C) Geri dönmek.
D) Duraklamak.
Geçiş yollan veya üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Soru : 28
A) Park etmek.
B) Durmak.
C) Duraklamak.
D) 5 dakika süreyle beklemek.
Kamuya açık olan tesis ve işyerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Soru : 29
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücüler, aşağıdaki kurallardan hangisini yapması yasaktır? Soru : 30
A) Yolcuları aracın sağ tarafından indirip bindirmesi.
B) Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi.
C) Araç tam olarak durmadan kapıları açması.
D) Arka kapıdan bindirip ön kapıdan indirmesi.
Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücüler, aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? Soru : 31
A) Soldan inip binmek isteyen yolcuların dikkatini çekmek.
B) Soldaki trafiği kontrol ettikten sonra soldan inip binenlere yardımcı olmak.
C) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından indirip bindirmek.
D) Araçlarını yolun en sağında durdurmak, yolcularını sağdan indirip bindirmek.
Duraklamanın yasak olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Soru : 32
A) Park etmesi.
B) Durması.
C) Tali yolda durması.
D) İzin alarak park etmesi.
Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Soru : 33
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde, yerleşim yerleri içinde ve dışında sırasıyla kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? Soru : 34
A) 15-100
B) 20-120
C) 30-150
D) 50-200
Nizami şekilde duraklamış veya park etmiş olan araçların neresinde duraklama yapılamaz? Soru : 35
A) Arkasında
B) Önünde.
C) Sağında.
D) Yol tarafındaki yanında.
Yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi dolayısıyla yapılmış olan bütün masrafları kim ödemek zorundadır? Soru : 36
A) Park yerinden sorumlu olan görevliler
B) Aracın sürücüsü veya sahibi.
C) Park yeri yapmakla sorumlu olan kuruluşlar
D) Araçta görevli bulunan hizmetli.
Yerleşim birimleri içindeki karayollarında, trafik işaretleriyle izin verilmedikçe, duraklama ve arıza gibi mecburi sebebler dışında hangi araçların park etmeleri yasaktır? Soru : 37
A) Kamyon, otobüs, çekici ve bunların katarlarıyla lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri.
B) Otomobil, minibüs, kamyonet ve arazi taşıtları.
C) Lastik tekerlekli traktörler ile otomobiller.
D) Otobüs, minibüs, kamyonet ve iş makineleri.
Park edilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 38
A) Daha önce park etmiş araçların çıkmasına engel olmayacak şekilde park etmek.
B) Beş dakikayı geçmeyecek şekilde park etmek.
C) Bekçisi veya yetkilisi bulunmayan yerlerde park etmemek.
D) İşaretlerle park yeri olarak belirtilmemiş yerlerde park etmemek.
  Bize Yazın

  Eğitim


  DUYURULAR ...
  E-SINAVI HAKKINDA
E-SINAVI HAKKINDA ..

YENİ DÖNEM KAYITLARI HK.
E-sınav (Randevulu) KAYITLA..

E-Sınav (Randevulu) SINAVI DERS PROGRAMI
E-Sınav (Randevulu) olan sınavın d..

Başarısız Olan Adaylar Hk.
E-Sınavlarda başarısız olan adaylar..

  Çevrimiçi Testler
  Trafik
  İlk Yardım
  Motor
  Faydalı Linkler
  Eğitek MTSAS
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Ceza ve MTV Sorgulama
  Araç ve Ceza Sorgulama
  T.C. Kimlik No
  Telefon Rehberi
  E - Devlet