Bize Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Anasayfam Yap
  İçerik
  Anasayfa
  Neden KSK?
  Müracat
  Eğitim Köşesi
  İletişim
  Derslikler
  Araçlar
  Genel Bilgi
  Işıklı Trafik İşaretleri
  Azami Hız Sınırları
  Hız Kuralları
  İlk Yardım Nedir?
  Motor Nedir?
  Süspansiyon Sistemi
  Bakımlar
  Anket
Kursumuzdan Memnunmusunuz?
Evet

  Uygulama
  Göz Testi
  Göz Testi -2
  Renk TestiAktif Ziyaretçi


Toplam

 301916


Aşağıda belirtilen hangi hallerde yaya yollan üzerinde park edilebilir? Soru : 1
A) Yaya yolunun yeterince geniş olması ve yaya trafiğinin yoğun bulunmaması halinde.
B) Yay yolu kenarındaki mülk sahiplerinin müsaade etmeleri halinde.
C) İl veya ilçe trafik komisyonlarınca karara bağlanmış ve işaretlerle belirlenmiş olması halinde.
D) Yakın çevrede yeterli park yerlerinin bulunmaması halinde.
Durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılan aracın motoru çalışıyor ve içinde de insan bulunuyor ise aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı kabul edilir? Soru : 2
A) Aracın park ettiği.
B) Aracın duruş yaptığı.
C) Aracın yükleme ve boşaltma yaptığı.
D) Aracın indirme ve bindirme yaptığı.
Trafik komisyonlarınca belirli kişi ve kuruluşlara ayrılan ve trafik işaretleriyle belirlenmiş olan park yerlerinde, başkalarının park etmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru : 3
A) Kısa bir süre park edebilirler.
B) Çok dikkatli olmaları kaydıyla park edebilirler.
C) Araçlarının içinde bulunmazlarsa park edemezler.
D) Hiçbir suretle park edemezler.
Yolcu indirme ve bindirme kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru : 4
A) Yolcuların sağdan indirilip bindirilmesi.
B) Kapıların kapanmasını beklemeden harekete geçilmesi.
C) Aracın sağ tarafını kontrol ettikten sonra kapının açılması.
D) Sol kapılardan inip binmelerine izin verilmemesi.
Aşağıdakilerden hangisi yolcuların uyması gereken kurallardan biridir? Soru : 5
A) Araçlara sağ tarafından binmek ve inmek.
B) Araç tam olarak durmadan inip binmek.
C) Aracın sağ tarafını kontrol etmeden kapıyı açmak.
D) Araçların sol tarafından inip binmek.
Aşağıdakilerden hangisi yolcuların uyması gereken kurallardan bindir? Soru : 6
A) Aracın sağını kontrol etmeden kapıyı açmak.
B) Araç tam olarak durmadan inip binmek.
C) Araç tam olarak durduktan sonra inmek veya binmek.
D) Araçların sağ taraftan inip binmemek.
Sola dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır? Soru : 7
A) Hız azaltılır, yolun gidişe ayrılan kısmının sağına yanaşılır, işaret verilir ve dar kavisle dönüşe geçilir.
B) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmının soluna yanaşılır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir.
C) Yolun orta şeridine geçilir, trafik durumuna göre boş olan şeritten dönüşe geçilir.
D) İşaret verilir, yolun soluna yanaşılır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir.
Sağa dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır? Soru : 8
A) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmının soluna yanaşılır, hız azaltılır ve dar kavisle dönüşe geçilir.
B) İşaret verilir, yolun ortasına yanaşılır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir.
C) İşaret verilir, yolun sağına yanaşılır, hız azaltılır, dar kavisle dönüşe geçilir.
D) Hız arttırılır, orta şeride girilir, işaret verilir.geniş kavisle dönüşe geçilir.
Bir kavşağa girip sola dönüşe geçtiğiniz sırada geçiş hakkını kime vermek zorundasınız? Soru : 9
A) Soldan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlara.
B) Arkadan gelen ve sola dönecek diğer araçlara.
C) Karşı yönden gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlara
D) Kavşağa girmiş olan ve geri dönüş manevrasına başlamış olan araçlara.
Dönüş yapan sürücüler geçiş hakkını kime vermek zorundadırlar? Soru : 10
A) Soldaki yoldan gelen araçlara.
B) Arkadan gelen ve sola dönecek araçlara.
C) Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara.
D) Motorsuz araçlara iş makinelerine.
Dönel kavşakta geriye dönmek için orta ada etrafında dolaşırken neye dikkat etmelidir? Soru : 11
A) Soldan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne.
B) Gireceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye
C) Arkadan gelen araçların cinsine göre onlara öncelik tanımaya.
D) Sağdan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne.
Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Soru : 12
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
Yerleşim yerleri dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Soru : 13
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
Kavşaklara yaklaşırken kaplama üzerine çizilmiş olan oklar neyi bildirir? Soru : 14
A) Sağa ve sola dönecek sürücülerin hızlarını azaltmaları gerektiğini.
B) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu.
C) Sağa ve sola dönülemeyeceğini, doğru gidilebileceğini.
D) Gidilecek ve dönülecek yöne göre zamanında uygun şeride girilmesini.
Işıklı işaret cihazlarıyla kontrollü bir kavşakta dönüş yapılacağı sırada yayalara yeşil ışık yandığı halde (aksine bir işaretin bulunmaması durumunda) karşıya geçen yaya yoksa veya yayalar uzakta iseler ne yapılır? Soru : 15
A) Durup beklenir.
B) Dönüş tamamlanır.
C) Yayalara kırmızı yanması beklenir.
D) Kavşağa girmeden durulur.
Şekilde kaplama üzerine çizilmiş ok işaretlerine göre hangi araçlar yanlış şeritte kalmıştır? Soru : 16
A) 1 ve 3 nolu araçlar
B) 2 nolu araç.
C) 3 nolu araç
D) 1 ve 2 nolu araçlar.
Araç sürücülerinin, dönüşlerde, gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerinde uymak zorunda oldukları kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 17
A) Niyetlerini önceden uygun bir zaman ve mesafede iken, dönüş lambalarını yakarak işaretle bildirmeleri.
B) Dönerken, gidilen veya durulan şeridi değiştirirken, arkadan gelenler yoksa işaret vermemeleri.
C) Dönüşlerini ve şerit değiştirmelerini önceden işaret vererek değil, uygun şeride girdikten sonra vermeleri.
D) Yol ve trafik durumuna göre diğer araçların hal ve hareketlerini gösteren işaretlere bakmaları.
Dönecek, gittiği veya durduğu şeridi değiştirecek sürücüler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Soru : 18
A) Gireceği şeritten gelen aracın geçmesini beklemek.
B) İşaret verdiği anda şerit değiştirmek ve manevraya başladıktan sonra işaret vermek.
C) İşaret vermeden ve manevraya başlamadan arka trafiği kontrol etmek.
D) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görüşünün açık olduğunu kontrol etmek.
Dönüşlerde, gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerde, sürücülerin uymak zorunda oldukları kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 19
A) İşaret vermeden önce, iç ve dış aynalardan, gerekli hallerde başını çevirip bakmak suretiyle ön, arka ve yan trafiği kontrol etmek.
B) Şartlar ne olursa olsun manevranın emniyetli olması bakımından mutlaka bir gözcü bulundurmak.
C) Manevraya başlamadan önce durup aracın etrafını kontrol etmek ve sakıncalı bir durumun olmadığını görmek,
D) Durup aracın etrafını kontrol ettikten sonra, varsa arkadan gelenlere öncelik tanımak.
Bağlantı yollarıyla tek yönlü yollarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Soru : 20
A) Yavaş gitmek.
B) Bu yollara girmek.
C) Herhangi bir sebeble durmak.
D) Geri gitmek.
Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken, araç çalıştırılmadan önce ne yapılmalıdır? Soru : 21
A) Trafik yetkilisinin talimat verip vermediğine bakılmalıdır.
B) Yolun tek veya iki yönlü olup olmadığına dikkat edilmelidir.
C) Taşıt yolunun genişliğine ve düzgünlüğüne bakılmalıdır.
D) Araç ve çevresi kontrol edilerek sakıncalı bir durumun olup olmadığına bakılmalıdır.
Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken uyulması gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 22
A) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlamalarını sağlamak.
B) Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından görülüp görülmediğini anlamak.
C) Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağladıktan sonra manevraya başlamak
D) Yoldan gecen sürücülerin geçiş kolaylığı sağlayıp sağlamadıklarına dikkat etmek.
Kamyon, otobüs, çekici, römork ve yarı römork takılı bir aracın geri manevrası sürücünün görüşüne acık alanda emniyetle yapılamıyor ise bu sürücü ne yapmak zorundadır? Soru : 23
A) Aşağıya inip göremediği alanı kontrol etmek.
B) Trafik görevlilerinden yardım istemek.
C) Geri manevrasından vazgeçmek.
D) Bir gözcü bulundurmak.
Durakladığınız veya park ettiğiniz yerden çıkarken kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için ne yapmak Durakladığınız veya park eniğiniz yemen çıkarken kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için ne yapmak zorundasınız? Soru : 24
A) Çıkısı çabuklaştırmak.
B) Durağa gelen aracı yavaşlatmak.
C) Durağa gelen aracı durdurmak.
D) Manevrayı geciktirmek.
Park etmiş araçlar arasından çıkmak, taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşmak, şerit değiştirmek, sağa, sola veya geriye dönmek, geri gitmek ve benzeri hareketlerde bulunmak isteyen sürücüler neye dikkat etmek zorundadırlar? Soru : 25
A) Acil uyarı ışıklarını yakarak yapacakları manevrayı diğer sürücülere bildirmek.
B) Arkadan gelen araçların sürücülerini ikaz ederek yavaşlatmak.
C) Öndeki araç sürücülerini ikaz ederek yer açmalarını sağlamak.
D) Karayolunu kullananlar için tehlike yaratmamak, engel olmamak, hareketlerini zorlaştırmamak.
Herhangi bir sebeble geri gitmek zorunda kalan sürücülerin, aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır? Soru : 26
A) Manevra dışında, şerit değiştirmeleri.
B) Bulundukları şeritte geri gitmeleri.
C) Yolun sağından geri gitmeleri.
D) Geri giderken dönüş ışıklarıyla işaret vermeleri.
Sağa ve sola dönüş manevralarında, aşağıdaki hareketlerden hangisi temel kuraldır? Soru : 27
A) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır.
C) Sağa ve sola dönüşler, yol ve trafik durumuna göre geniş veya dar kavisle yapılır.
D) Sağa ve sola dönüşler, kavşağın kontrollü veya kontrolsüz olduğuna göre yapılır.
Işıklı trafik işaretleri izin verse bile, trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak ve diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücü ne yapmak zorundadır? Soru : 28
A) Korna çalıp ikazda bulunmak.
B) Selektör yapıp ikazda bulunmak.
C) Kavşağa girmemek.
D) Geri dönüp gitmek.
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri, veya yeterince aydınlatılmamış tünellerde hangi ışıkların yakılması zorunludur? Soru : 29
A) Acil uyarı ışıklarının.
B) Sis ışıklarının.
C) Uzağı gösteren ışıkların.
D) Yakını gösteren ışıkların.
Yakın ve uzağı gösteren farların aydınlatma mesafe ayarları kaç metre olmalıdır? Soru : 30
A) Yakın:20 Uzak:50
B) Yakın:25 Uzak:100
C) Yakın:30 Uzak:150
D) Yakın:50 Uzak:200
Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangi ışıklar yakılmalıdır? Soru : 31
A) Yakını gösteren ışıklar
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları.
D) Dönüş ışıkları.
Yerleşim yerleri içinde karşı yönden gelen sürücülerin ve yolu kullanan diğer kimselerin gözlerin kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur? Soru : 32
A) Uzağı gösteren ışıkların.
B) Park ışıkları.
C) Acil uyarı ışıkları.
D) Yakını gösteren ışıkların.
Araçlardaki dönüş ışıklarının, aşağıdaki hallerin hangisinde kullanılması yasaktır? Soru : 33
A) Dönme, durma, duraklama ve şerit değiştirmelerde.
B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda, manevralarda.
C) Bizi geçmek isteyen sürücülere geç işareti olarak.
D) Taşıt yolunun sağına ve soluna yanaşırken.
Geceleyin önünüzdeki aracı takip ederken hangi ışıklarınızı yakmak zorundasınız? Soru : 34
A) Park ışıklarını.
B) Yakını gösteren ışıkları.
C) Sis ışıklarını.
D) Uzağı gösteren ışıkları.
Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz? Soru : 35
A) Birkaç defa selektör yaparak.
B) Birkaç defa korna çalarak.
C) Acil uyarı ışıkları yakılarak.
D) Dönüş ışıkları yakılarak.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru : 36
A) Uzağı gösteren ışıklarla birlikte park ışıklarını yakmak.
B) Yakını gösteren ışıklarla birlikte park ışıklarını yakmak.
C) Aydınlatılmış yollarda yakını gösteren ışıklarla seyretmek.
D) Sadece park ışıklarıyla karayolunda araç sürmek.
Soru : 0
A)
B)
C)
D)
  Bize Yazın

  Eğitim


  DUYURULAR ...
  E-SINAVI HAKKINDA
E-SINAVI HAKKINDA ..

YENİ DÖNEM KAYITLARI HK.
E-sınav (Randevulu) KAYITLA..

E-Sınav (Randevulu) SINAVI DERS PROGRAMI
E-Sınav (Randevulu) olan sınavın d..

Başarısız Olan Adaylar Hk.
E-Sınavlarda başarısız olan adaylar..

  Çevrimiçi Testler
  Trafik
  İlk Yardım
  Motor
  Faydalı Linkler
  Eğitek MTSAS
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Ceza ve MTV Sorgulama
  Araç ve Ceza Sorgulama
  T.C. Kimlik No
  Telefon Rehberi
  E - Devlet