Bize Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Anasayfam Yap
  İçerik
  Anasayfa
  Neden KSK?
  Müracat
  Eğitim Köşesi
  İletişim
  Derslikler
  Araçlar
  Genel Bilgi
  Işıklı Trafik İşaretleri
  Azami Hız Sınırları
  Hız Kuralları
  İlk Yardım Nedir?
  Motor Nedir?
  Süspansiyon Sistemi
  Bakımlar
  Anket
Kursumuzdan Memnunmusunuz?
Evet

  Uygulama
  Göz Testi
  Göz Testi -2
  Renk TestiAktif Ziyaretçi


Toplam

 301921


Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Soru : 1
A) Yolun sağına yanaşıp hızı azaltmak.
B) Çok şeritli yollarda şerit değiştirmemek.
C) Yolun sağına yanaşıp durmak.
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermek.
Önünüzdeki aracı sollayıp geçerken, aşağıdakilerden hangisi hızınızı arttırmanıza sebeb olur? Soru : 2
A) Trafiği düzenleyen yetkililerin istemesi halinde.
B) Geçme kuralının mecbur kıldığı şartlarda.
C) Karsıdan gelen aracın bulunmaması halinde.
D) Arkadan gelen aracın aşırı hızla yaklaşması halinde.
Taşıt yolunun dar olması ve trafiğin yoğun bulunması sebebiyle yavaş giden araç sürücüleri kendilerini geçmek isteyen araçların olması halinde nasıl davranmak zorundadırlar? Soru : 3
A) Hızlarını arttırıp arkadan gelenlere engel olmamak.
B) Hemen yavaşlayıp oldukları yerde durmak.
C) Yolun dışına çıkıp arkadan gelenlere yol vermek.
D) Sağa yanaşmak, yavaşlamak gerekirse durmak.
İki yönlü trafiğin cereyan ettiği yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması zorunludur? Soru : 4
A) Hızı arttırıp hareketi zorlaştıran engeli aşmak.
B) Karşı yönden gelen aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak.
C) Karşı yönden gelen araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmak.
D) Sağa yanaşıp yer açmak, gerekirse durmak.
Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hallerinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak için inen araç sürücüleri nasıl hareket etmek zorundadırlar? Soru : 5
A) Varsa sığınma cebine girmek, sığınına cebi yoksa sağa yanaşıp durmak suretiyle yol vermek.
B) Çıkan aracın sürücüsünü etkili şekilde ikaz ederek yavaşlamasını sağlamak.
C) Çıkan aracın geçmesi mümkün olmuyor ise geri gitmesini sağlamak.
D) Çıkan araç için geçişin güçleşmesi halinde durmasını sağlamak.
Bir otomobil ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yol kesiminde karşılaşmaları halinde, aksine bir işaret yoksa, hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Soru : 6
A) Kamyon sürücüsü otomobile.
B) Otomobil sürücüsü kamyona.
C) Şeridi daralmış olan diğerine.
D) Sürücüler anlaşarak geçerler.
Bir kamyonet ile bir lastik tekerlekli traktörün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine de bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Soru : 7
A) Kamyonet sürücüsü, traktöre.
B) Lastik tekerlekli traktör sürücüsü, kamyonete.
C) Şeridi daralmış olan diğerine.
D) Sürücülere anlaşarak geçerler.
Motorsuz bir taşıt ile motorlu bir aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine de bir işaret yoksa, hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Soru : 8
A) Motorlu araç sürücüsü, motorsuz taşıta.
B) Şeridi daralmış olan, diğerine.
C) Sürücüler anlaşarak geçerler.
D) Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu araca.
Bir otobüs ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda - karşılaşmaları halinde, aksine de bir işaret yoksa, hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Soru : 9
A) Sürücüler anlaşarak geçerler.
B) Otobüs sürücüsü, kamyona.
C) Kamyon sürücüsü, otobüse.
D) Şeridi daralmış olan, diğerine.
Bir otomobil ile bir otobüsün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine de bir işaret yoksa, hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Soru : 10
A) Otobüs sürücüsü, otomobile.
B) Otomobil sürücüsü, otobüse.
C) Şeridi daralmış olan, diğerine.
D) Sürücüler anlaşarak geçerler.
Bir otobüs ile bir arazi taşıtının emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşması halinde, aksine de bir işaret yoksa, hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Soru : 11
A) Otobüs sürücüsü, arazi taşıtına.
B) Arazi taşıtı sürücüsü, otobüse.
C) Şeridi daralmış olan, diğerine.
D) Sürücüler anlaşarak geçerler.
Bir minibüs ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine de bir işaret yoksa, hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Soru : 12
A) Minibüs sürücüsü, kamyona.
B) Sürücüler anlaşarak geçerler.
C) Kamyon sürücüsü, minibüse.
D) Şeridi daralmış olan, diğerine.
Bir otomobil ile bir iş makinesinin .emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine de bir işaret yoksa, hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Soru : 13
A) Sürücüler anlaşarak geçerler.
B) İş makinesi sürücüsü, otomobile.
C) Otomobil sürücüsü, iş makinesine.
D) Şeridi daralmış olan, diğerine.
Bir kamyon ile bir lastik tekerlekli traktörün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine de bir işaret yoksa, hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Soru : 14
A) Şeridi daralmış olan, diğerine.
B) Sürücüler anlaşarak geçerler.
C) Kamyon sürücüsü, traktöre.
D) Lastik tekerlekli traktör sürücüsü, kamyona.
Bir kamyon ile bir kamyonetin emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine de bir işaret yoksa, hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Soru : 15
A) Kamyon sürücüsü, kamyonete.
B) Kamyonet sürücüsü, kamyona.
C) Şeridi daralmış olan, diğerine.
D) Sürücüler anlaşarak geçerler.
Eğimli yolda seyreden sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Soru : 16
A) Çıkışta kullanacakları vitesle inmeleri,
B) Küçük vites ve düşük hızla inmeleri.
C) Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak araç sürmeleri.
D) Eğimli yolda hız azaltmak için fren yapmaları.
Eğimli yollarda karşılaşma hallerinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değil ise inen araç sürücüleri ne yapmak zorundadırlar? Soru : 17
A) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlamasını ve gerekirse durmasını sağlamak.
B) Çıkan aracın durması mümkün değilse bankete çıkmasını sağlamak.
C) Hızlanıp geçişi zorlaştıran engeli aşmak ve çıkan araca yol vermek.
D) Varsa önceden sığınma cebine girmek, sığınına cebi yoksa sağa yanaşıp durmak suretiyle araca geçiş kolaylığı sağlamak.
Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalarına ne denir? Soru : 18
A) Geçiş hakkı.
B) Geçiş kolaylığı.
C) Geçiş üstünlüğü.
D) Geçiş önceliği.
Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahip değildir? Soru : 19
A) Yaralı veya acil hasta taşıyan cankurtaran araçlar.
B) Sahil güvenliğini koruma ve kollama araçları.
C) Sanık veya suçluları takip eden, güvenlik ve asayiş için olay yerine giden araçlar.
D) Sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerinde görevli araçlar.
Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir? Soru : 20
A) P.T.T. araçları.
B) Gümrük muhafaza araçları.
C) Askeri araçlar.
D) İtfaiye araçları.
Kol ve grup halinde seyreden araç sürücüleri, araçları arasında ne kadar mesafe bulundurmak zorundadırlar? Soru : 21
A) Diğer sürücülerin güvenle girebilecekleri kadar.
B) Kendi araçlarının uzunluğunun iki katı kadar.
C) Kendi araçlarının o andaki hızı kadar metre.
D) Kendilerini geçen aracın hızı kadar metre.
Kol ve grup halinde seyreden sürücülerin, araçları arasında bulundurmak zorunda oldukları mesafenin ölçüsü en az ne kadar olmalıdır? Soru : 22
A) 20 mt
B) Takip mesafesi kadar
C) 30 mt
D) 40 mt.
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim yerleri dışında ki kara yollarında, diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadırlar? Soru : 23
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 24
A) Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek.
B) Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek.
C) Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek.
D) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görüşünün açık olmasına dikkat etmek.
Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 25
A) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa bunu yavaşlatmak.
B) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa, emniyetle geçmesini beklemek.
C) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa, sürücüsünü ikaz etmek.
D) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa, önünüzdeki aracın sağından geçmek.
Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundasınız? Soru : 26
A) Arkadan gelen araç varsa, ikaz edip onu yavaşlatmak.
B) Arkadan gelen aracın hızına göre yavaşlatma işaretini önceden vermek.
C) Arkadan gelen aracın beni geçmeye başlamamış olmasına dikkat etmek.
D) Arkadan hiçbir aracın gelmemesine, yolun tamamen boş olmasına dikkat etmek.
Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundasınız? Soru : 27
A) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek.
B) Taşıt yolunun geniş ve şeritlerin belirgin şekilde ayrılmış olmasına dikkat etmek.
C) Yolun tek yönlü olması halinde, öndeki sürücüyü ikaz edip sağından geçmek.
D) Yol çok şeritli ve iki yönlü ise gelişe ayrılan şeritlerden birini kullanarak geçmek.
Önünüzdeki aracı geçmek istediğinizde, bu aracın hangi yanındaki şeridi kullanmak zorundasınız? Soru : 28
A) Geçilecek aracın sağındaki şeritten.
B) Geçilecek aracın sağındaki banketten.
C) Geçilecek aracın solundaki şeritten.
D) Şeritlerin müsait olmaması halinde sol banketten.
Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 29
A) Araçların hız farkları ve uzunlukları itibariyle geçiş için yeterli mesafenin bulunup bulunmadığına dikkat etmek.
B) Araçların hızları ve boylan itibariyle gerekli mesafe yoksa geçilen aracı yavaşlatmak.
C) Araçların hızları ve boylan itibariyle yeterli mesafe yoksa, geçilen aracı durdurmak.
D) Geçilen araç ile aynı hizaya geldiğinde, yeterli mesafe yoksa geçişten vazgeçmek.
Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek için bu araca ne kadar mesafe kala sol şeride geçmeye başlanır? Soru : 30
A) İki araç boyu kadar.
B) Takip mesafesi kadar.
C) Üç araç boyu kadar.
D) Bir araç boyu kadar.
Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 31
A) Geçilecek aracın, başka bir aracı geçmeye başlamamış olmasına dikkat etmek.
B) Geçilecek aracın solundaki şerit doluysa, ikaz edip sağından geçmek.
C) Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden solundan geçmek.
D) Geçilecek araç yol vermiyor ise ikazda bulunup yol vermesini sağlamak.
Hangi durumlarda araçların sağından geçilebilir? Soru : 32
A) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla, özel amaçlı taşıtların.
B) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı giden araçların.
C) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasından giden tramvaylar ve yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların.
D) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve motorsuz taşıtların.
Gece bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, bu araca yaklaştığınız sırada yan yana gelinceye kadar hangi ışıklarınızı kullanmak zorundasınız? Soru : 33
A) Yakını gösteren ışıkları.
B) Ön ve arka park ışıklarını.
C) Ön ve arka dönüş ışıklarını.
D) Sis ışıklarıyla, acil uyarı ışıklarını.
Öndeki araç sollanıp geçilirken, geçiş şeridinde ne zamana kadar kalınır? Soru : 34
A) Geçilen araçtan 20 metre uzaklaşıncaya kadar.
B) Geçilen araçtan iki araç boyu uzaklaşıncaya kadar.
C) Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar.
D) Hızın yarısı kadar metre uzaklaşıncaya kadar.
Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya, okul ve demiryolu geçitlerine, iki şeritli ve iki yönlü köprü ve tünellere yaklaşırken, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Soru : 35
A) Her ne sebeble olursa olsun durmak.
B) Her ne şekilde olursa olsun geri dönmek.
C) Her ne sebeble olursa olsun geri gitmek.
D) Öndeki araçları geçmek.
Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Soru : 36
A) Hızı azaltıp, geçiş mesafesini kısaltmak.
B) Bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye teşebbüs etmek.
C) Selektör yaparak geçişe yardımcı olmak.
D) Korna çalarak geçişe yardımcı olmak.
Sizi geçmek isteyen bir sürücünün geçiş işaretini alınca ne yapmak zorundasınız? Soru : 37
A) Yol iki şeritli ve iki yönlü ise sağa yanaşır, yol çok şeritli ise bulunduğum şeridi izlerim.
B) Geçmek isteyen sürücüye dönüş lambalarımla geç işareti verir hızımı azaltırım.
C) Geçmek isteyen sürücüye yolun müsait olduğunu bildirir ve bankete çıkarım.
D) Geçişin emniyetli olması için durur beklerim.
Geçilen araç sürücüleri, kendilerin geçmek isteyen araçların geçiş işaretini alınca ne yapmak zorundadırlar? Soru : 38
A) Hızlarını azaltmak.
B) Bankete çıkmak.
C) Hızını arttırmamak.
D) Sığınma cebine girip durmak.
Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Soru : 39
A) Elinizi camdan çıkarıp geç işareti vermek.
B) Aynanızdan göz göze gelerek geç işareti yapmak.
C) Hız azaltıp sağa yanaşarak yol vermek.
D) Yol vermemek, hız arttırmak ve sola dönüşe geçmek.
  Bize Yazın

  Eğitim


  DUYURULAR ...
  E-SINAVI HAKKINDA
E-SINAVI HAKKINDA ..

YENİ DÖNEM KAYITLARI HK.
E-sınav (Randevulu) KAYITLA..

E-Sınav (Randevulu) SINAVI DERS PROGRAMI
E-Sınav (Randevulu) olan sınavın d..

Başarısız Olan Adaylar Hk.
E-Sınavlarda başarısız olan adaylar..

  Çevrimiçi Testler
  Trafik
  İlk Yardım
  Motor
  Faydalı Linkler
  Eğitek MTSAS
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Ceza ve MTV Sorgulama
  Araç ve Ceza Sorgulama
  T.C. Kimlik No
  Telefon Rehberi
  E - Devlet