Bize Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Anasayfam Yap
  İçerik
  Anasayfa
  Neden KSK?
  Müracat
  Eğitim Köşesi
  İletişim
  Derslikler
  Araçlar
  Genel Bilgi
  Işıklı Trafik İşaretleri
  Azami Hız Sınırları
  Hız Kuralları
  İlk Yardım Nedir?
  Motor Nedir?
  Süspansiyon Sistemi
  Bakımlar
  Anket
Kursumuzdan Memnunmusunuz?
Evet

  Uygulama
  Göz Testi
  Göz Testi -2
  Renk TestiAktif Ziyaretçi


Toplam

 301894


Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır? Soru : 1
A) Sıkı ve kapalı.
B) Kolayca açılabilir.
C) Sabit.
D) Renkli.
Okul taşıtlarında, taşıt içi düzenini sağlamak ve öğrencilerin iniş binişlerinde yardımcı olmak amacıyla kim bulunmalıdır? Soru : 2
A) Sürücünün yardımcısı.
B) Öğrencilerden birisi.
C) Öğrenci velisi.
D) Rehber öğretmen.
Tescile tabi bir aracı satın alan veya gümrükten çeken kişilerin, ilk tescil için yetkili tescil kuruluşuna kaç ay içinde müracaat etmeleri zorunludur? Soru : 3
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Daha önce tescil edilmiş olan bir aracı satın veya devir alan kimse bu aracı kendi adına tescil ettirmek üzere kaç ay içinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat etmek zorundadır? Soru : 4
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Tescil edilerek tescil belgesi almış olan bir aracın trafiğe (Karayoluna) çıkarılabilmesi için ayrıca hangi belgeyi alması gerekmektedir? Soru : 5
A) Sürücü belgesini.
B) Trafik belgesini.
C) İşletme belgesini.
D) Sürücü çalışma belgesini.
Trafiğe çıkarılacak araçlar üzerinde ve uygun durumda bulundurulması zorunlu olan belge ve plakalar, aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 6
A) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakaları.
B) Araç işletme belgesi ve tescil plakaları.
C) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları.
D) İmalat belgesi ve araç tanıtma plakaları.
Tescil işlemleri geciken araçların geçici olarak trafiğe çıkarılması için aşağıdakilerden hangilerinin alınması zorunludur? Soru : 7
A) Trafik belgesi ve tescil plakalarının.
B) Tescil plakalarının ve tescil belgesinin.
C) Kasko sigorta belgesinin ve tanıtma plakalarının.
D) Geçici trafik belgesinin ve geçici tescil plakalarının.
Aracı üzerinde değişiklik (tadilat) yaptıranların bu değişikliği kaç gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirmeleri zorunludur? Soru : 8
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
Aracın rengini değiştiren, bu durumu kaç gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirmek zorundadır? Soru : 9
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
İkamet adresini değiştiren sürücülerin bu değişikliği kaç gün içinde sürücü belgesini veren kuruluşa bildirmeleri zorunludur? Soru : 10
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
İkamet adresini değiştiren araç işletenleri bu değişikliği kaç gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirmek zorundadırlar? Soru : 11
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
Motorlu bir aracın trafiğe çıkarılıp karayolunda kullanılması için yaptırılması zorunlu olan sigorta aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 12
A) Mali sorumluluk sigortası.
B) Kasko sigortası.
C) Garanti sigortası.
D) Teminat sigortası.
Motorlu araçların aşağıdaki hallerden hangisinde karayolunda sürülmesi veya sürülmesine izin verilmesi yasaktır? Soru : 13
A) Aracın cinsine göre geçerli işletme belgesi almamış kimselerce.
B) Aracın cinsine göre uygun kasko sigortası yaptırmamış kişilerce.
C) Aracın cinsine göre sürme yetkisi veren sürücü belgesi sahibi olmayan kişilerce.
D) Aracın cinsine göre geçerli olan muayene ve kontrol belgesi almamış kişilerce
"B" sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdaki araçlardan hangisi sürülemez? Soru : 14
A) Kamyonet, otomobil, minibüs.
B) Otomobil, minibüs, lastik tekerlekli traktör.
C) Minibüs, otomobil, kamyonet, lastik tekerlekli traktör.
D) Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet.
"C" sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdaki araçlardan hangisi sürülebilir? Soru : 15
A) Kamyon, otomobil, kamyonet, minibüs.
B) Kamyon, otobüs, çekici, kamyonet.
C) Sadece kamyon ve kamyonet türü araçlar.
D) Kamyon, lastik tekerlekli traktör ve iş makineleri.
"E" sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdaki araçlardan hangisi sürülebilir? Soru : 16
A) Motorlu bisiklet ve motosiklet dahil bütün araçlar.
B) İş makineleri dahil bütün araçlar.
C) Özel tertibatlı, hasta ve sakatlara ait araçlar dahil bütün araçlar.
D) Otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve çekiciler.
"D" sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdaki araçlardan hangisi sürülebilir? Soru : 17
A) Sadece kamyon cinsi araçlar.
B) Sadece otobüs türü araçlar.
C) Çekici, otomobil, minibüs, kamyonet ve kamyonlar.
D) Tescile tabi bütün motorlu araçlar.
"F" sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdaki araçlardan hangisi sürülebilir? Soru : 18
A) Sadece lastik tekerlekli traktörler,
B) Sadece lastik tekerlekli traktörler,
C) Sadece motorlu bisiklet ve motosikletler
D) Otomobil, minibüs ve kamyonetler.
Hususi otomobillerin kaç yılda bir periyodik muayeneye götürülmesi zorunludur? Soru : 19
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Minibüs ve ticari plakalı otomobillerin kaç yılda bir periyodik muayeneye götürülmesi zorunludur? Soru : 20
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilerin kaç yılda bir periyodik muayeneye götürülmesi zorunludur? Soru : 21
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
Lastik tekerlekli traktörlerin kaç yılda bir periyodik muayeneye götürülmesi zorunludur? Soru : 22
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Muayene süresi dolmamış olsa bile, bir araç, aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir? Soru : 23
A) Kazaya karışması durumunda, yetkili zabıtaca gerekli görüldüğünde.
B) Sürücüsü ve işletenin değişmesi halinde.
C) Satış ve devir sonucu sahip değiştirmesi halinde.
D) Renginin değiştirilmesi ve revizyondan geçirilmesi halinde.
Muayene süresi dolmamış olsa bile, bir araç, aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir? Soru : 24
A) Sigorta süresinin bitmesi halinde.
B) Sahip değiştirmesi halinde.
C) Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde.
D) Tescil belgesinin değişmesi halinde.
Sürücülerin, tescil plakaları bakımından dikkat etmeleri gereken hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 25
A) Plakaların gösterişli olması için boyutlarının büyük tutulması.
B) Plakaların rahat okunabilmesi için harflerin büyük yazılması.
C) Plakaların uzaktan okunabilmesi için rakamlarının büyük yazılması.
D) Işıklarının yakılmasıyla birlikte, arka plakanın 20 metre mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olması.
Yetkililerin istemesi halinde, sürücülerin göstermek zorunda oldukları belgeler nelerdir? Soru : 26
A) Gümrük giriş belgesiyle, ithal belgesi.
B) Tescil belgesi, trafik belgesi, sigorta poliçesi.
C) İşletme belgesiyle, imalat teknik belgesi.
D) Muayene kontrol belgesiyle, sahiplik belgesi.
Araca ve sürücüye ait belgeler tamam ve uygun durumda olmasına rağmen aşağıdaki hallerden hangisinde karayolunda araç sürülemez? Soru : 27
A) Taşıma sınırından fazla yolcu alınması ve hız sınırının aşılması halinde.
B) Taşıma sınırından fazla yük alınması ve hız sınırının aşılması halinde.
C) Uyuşturucu veya keyif verici maddelerle güvenli sürme yeteneğini kaybedecek miktarda alkollü içki alınması halinde.
D) Aracın muayene süresinin dolmamış ve sigorta poliçesinin zamanından önce yenilenmiş olması halinde.
Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olarak karayolunda araç kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 28
A) Mahkemece hafif para ve hafif hapis cezasına çarptırılır, sürücü belgesi süresiz olarak geri alınır.
B) Mahkemece para ve hapis cezasına çarptırılır, sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alınır.
C) Trafik polisi tarafından para cezasıyla cezalandırılır, sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınır.
D) Uyuşturucu veya keyif verici maddenin etkisi geçinceye kadar araç kullanmaktan men edilir, para ve hapis cezasına çarptırılır.
Karayolları trafik yönetmeliğinde belirlenmiş olan miktardan fazla alkollü içki almış olarak karayolunda araç kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 29
A) Sürücü derhal araç kullanmaktan men olunarak para cezasıyla ve ceza puanıyla cezalandırılır.
B) Sürücü derhal mahkemeye sevk edilerek hakim tarafından para ve hapis cezasıyla cezalandırılır.
C) Sürücü derhal araç kullanmaktan men edilerek sürücü belgesi polis tarafından 2 ay süreyle geri alınır.
D) Sürücü derhal mahkemeye sevk edilerek sürücü belgesi mahkemece iptal edilir.
Taksi veya dolmuş otomobili, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici gibi araçlarla kamu hizmeti yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Soru : 30
A) Kasko sigorta belgesi olmadan araç sürmek.
B) Devamlı olarak 9 saat araç sürmek.
C) Aralıklı olarak toplam 9 saat araç sürmek.
D) Alkollü içki almış olarak araç sürmek.
Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat etmesi gereken hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 31
A) Kaza yerinin krokisini çizmek, rapor halinde ilgililere vermektir.
B) Başka bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapatmaktır,
C) Yolu trafiğe açık tutmak için gelen araçları durdurup yolcuların yardımını sağlamaktır.
D) Trafiği etkilemeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen ileride sorumluluğun belirlenmesinde işe yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemektir.
Trafik kazasına karışan sürücülerin yerine getirmesi gereken görevlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 32
A) Olayı en kısa zamanda kendi sigorta şirketine bildirmek.
B) İstendiğinde kimlik ve adres bildirmek, sürücü belgesiyle sigorta poliçesini göstermek.
C) Yetkililer gelinceye kadar karşılıklı olarak sürücü belgeleriyle trafik belgelerini değiştirmek.
D) Yetkililer gelinceye kadar tescil belgelerini değiştirmek.
Sadece maddi hasarla sonuçlanan kazalarda, taraf olanlar anlaşır ve yetkililerin gelmesine gerek görmezlerse, ne yaparlar? Soru : 33
A) Durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılırlar.
B) Aralarında anlaşsalar bile yetkililerin gelmesini beklerler.
C) Önce anlaşıp olay yerinden ayrıldıktan sonra anlaşamadıkları takdirde yetkilileri çağırırlar.
D) Trafik kazalarında anlaşma kabul edilmediği için olay yerinden ayrılmadan yetkilileri çağırırlar
Kazaya karışanların veya olay yerinden geçenlerin sorumluluklarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 34
A) Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım yapmak, olayı en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna bildirmektir.
B) Kaza ile ilgili iz ve delilleri usulüne uygun olarak krokiye almak ve yetkililere teslim etmektir.
C) Bir başka kaza olmasın diye yolu trafiğe kapatmak ve trafiği düzenlemektir.
D) Kazazedelere ilk yardım yapabilecek uzman kişileri bulmak ve olay yerine gelmelerini sağlamaktır.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında "asli" kusur sebebi sayılır? Soru : 35
A) Tekyönlü yola ters yönden girmek.
B) İki yönlü yola ters yönden girmek.
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek.
D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında "asli" kusur sebebi sayılır? Soru : 36
A) Zorunlu bir sebeb olmadıkça yavaş sürmek.
B) Öndeki aracı yakından takip etmek.
C) Dönüş manevralarını yanlış yapmak.
D) Öndeki aracı hızlı şekilde geçmek.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında "asli" kusur sebebi sayılır? Soru : 37
A) Yanlış şeritten gitmek.
B) Şeride tecavüz etmek.
C) Aşırı yük yüklemek.
D) Fazla yolcu almak.
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi "asgari mecburi hız" anlamındadır? Soru : 38
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi "otoyol başlangıcı" anlamındadır? Soru : 39
A)
B)
C)
D)
  Bize Yazın

  Eğitim


  DUYURULAR ...
  E-SINAVI HAKKINDA
E-SINAVI HAKKINDA ..

YENİ DÖNEM KAYITLARI HK.
E-sınav (Randevulu) KAYITLA..

E-Sınav (Randevulu) SINAVI DERS PROGRAMI
E-Sınav (Randevulu) olan sınavın d..

Başarısız Olan Adaylar Hk.
E-Sınavlarda başarısız olan adaylar..

  Çevrimiçi Testler
  Trafik
  İlk Yardım
  Motor
  Faydalı Linkler
  Eğitek MTSAS
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Ceza ve MTV Sorgulama
  Araç ve Ceza Sorgulama
  T.C. Kimlik No
  Telefon Rehberi
  E - Devlet