Bize Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Anasayfam Yap
  İçerik
  Anasayfa
  Neden KSK?
  Müracat
  Eğitim Köşesi
  İletişim
  Derslikler
  Araçlar
  Genel Bilgi
  Işıklı Trafik İşaretleri
  Azami Hız Sınırları
  Hız Kuralları
  İlk Yardım Nedir?
  Motor Nedir?
  Süspansiyon Sistemi
  Bakımlar
  Anket
Kursumuzdan Memnunmusunuz?
Evet

  Uygulama
  Göz Testi
  Göz Testi -2
  Renk TestiAktif Ziyaretçi


Toplam

 301924


Aşağıdaki araçların hangilerinde "takoğraf cihazı" bulundurmak ve kullanmak zorunludur? Soru : 1
A) Şehirler arası taşımacılık yapan bütün araçlarda.
B) Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda.
C) Şehir içi ve şehir dışı yolcu taşıyan bütün araçlarda.
D) Kamyon, otobüs ve çekicilerde.
Takoğraf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir? Soru : 2
A) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.
B) Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.
C) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.
D) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.
Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? Soru : 3
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? Soru : 4
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
Ülkemizde "uluslararası sürücü belgesi" aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından verilmektedir? Soru : 5
A) Emniyet Genel Müdürlüğü.
B) Karayolları Genel Müdürlüğü.
C) Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.
D) Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı.
Trafik sucunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanları toplamı 100'ü aştığı takdirde, bu sürücü hakkında uygulanacak ceza nedir? Soru : 6
A) Sürücü belgesi 2 ay süre ile geri alınır.
B) Sürücü belgesi 3 ay süre ile geri alınır.
C) Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınır.
D) Sürücü sağlık muayenesine sevk edilir.
Sürücü belgesinin geri alınmasının sebeblerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 7
A) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olmasıdır.
B) Sürücünün trafik suçu işlemeyi alışkanlık haline getirdiğinin anlaşılmış olmasıdır.
C) Sürücünün sık sık kaza yaptığının tespit edilmiş olmasıdır.
D) Sürücü belgesinin hileyle alınmış veya şartlarına uygun olarak verilmemiş olmasının tespit edilmiş olmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında "asli" kusur sebebi sayılır? Soru : 8
A) Alkollü içki almış olarak araç kullanmak.
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.
C) Hız sınırlamalarına uymamak.
D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında "asli" kusur sebebi sayılır? Soru : 9
A) "DUR" işaret levhasında durmadan geçmek.
B) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun "DUR" işaretinde durmamak.
C) Araçların taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak.
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak.
İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve en az kaç adet bulunacaktır? Soru : 10
A) Motorlu ve motorsuz bütün araçlarda en az 3 adet.
B) Motorlu araçların hepsinde en az 2 adet.
C) Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda en az 2 adet.
D) Sadece şehirler arası yolcu taşıyan araçlarda en az 2 adet.
İşaretleme reflektörlerinde bulunması gereken özelliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir? Soru : 11
A) Yol üzerine konduğunda, geçen araçların rüzgarından devrilmeyecek ayak yapısına sahip olmak.
B) En az 150 metre mesafeden görülecek şekilde kırmızı veya beyaz ışık yansıtması.
C) Kolayca taşınması ve kullanılması için küçük boyutta ve hafif metalden yapılmış olması.
D) Her iki yönden gelen sürücülerin görebilmesi için iki tarafının da beyaz ışık yansıtması.
Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır? Soru : 12
A) Torpido gözünde.
B) Arka bagajda.
C) Arka camın önünde.
D) Sürücünün hemen yanında.
Trafik kazasına karışan bir sürücü, yaralanmamış veya hafif yaralı ise, aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmek zorundadır? Soru : 13
A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek.
B) Trafik için tehlike doğurmayacak şekilde durmak, reflektörlerle olay yerini işaretlemek.
C) Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve polise teslim etmek.
D) Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi etmek veya ettirmek.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında "asli" kusur sebebi sayılır? Soru : 14
A) Belirlenmiş hız sınırlarının altında bir hızla seyretmek,
B) Aşırı bir hızla seyretmek.
C) Yorgun ve uykusuz araç kullanmak.
D) Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında "asli" kusur sebebi sayılır? Soru : 15
A) Bölünmüş yolda, en soldaki şeridi devamlı olarak işgal etmek.
B) Bölünmüş yolda, gelen trafiğe ait kısma girmek.
C) Bölünmüş yolda, aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
D) Bölünmüş yolda, arızalanan aracın başında gözcü bulundurmamak.
Trafik suçu işleyen sürücüler adına düzenlenen "Trafik ceza tutanağındaki" para cezasının kaç gün içinde ilgili kurumlara yatırılması zorunludur? Soru : 16
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
Adına "Trafik ceza tutanağı" düzenlenen sürücüler, cezalarını süresi içinde ödemedikleri takdirde cezaları kaç katına çıkar? Soru : 17
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
Aşağıdakilerden hangisi "asli" kusur sebebi sayılır? Soru : 18
A) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak.
B) Düşük hızla seyretmek, gereksiz yere fren yapmak.
C) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, korkutmak.
D) Allkollü içki almış olarak araç sürmek.
İnsanı etkileyen ve insanlardan etkilenen dış ortama ne denir? Soru : 19
A) İklim
B) Çevre
C) Doğal afetler
D) Güneş tutulması
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? Soru : 20
A) Çevre koruma
B) Çevre tanıtımı
C) Çevre düzeni
D) Çevre hakkı
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan istenmeyen seslere ne denir? Soru : 21
A) Gürültü
B) Atık
C) Duyuru
D) Konuşma
Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere ne denir? Soru : 22
A) Yanıcı madde
B) Yakıcı madde
C) Atık
D) Patlayıcı madde
Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman veya gürültü çıkaran araçların sürücülerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilmez? Soru : 23
A) Şehir merkezlerine girmeme cezası
B) Trafikten men cezası
C) Hapis cezası
D) Para cezası
Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir? Soru : 24
A) Ruh ve beden sağlığının bozulması
B) Yanıkların meydana gelmesi.
C) İş veriminin düşmesi
D) Dikkatin dağılması.
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlardan biri değildir? Soru : 25
A) Nefes darlığı
B) Kan kaybı
C) Kanser
D) Toplu ölümler
Katalitik konvertörler egzostdan çıkan zehirli gazlar üzerinde ne gibi etkiler yapar? Soru : 26
A) Zehirli gazlar içerisindeki kurşun miktarını azaltır
B) Yakıt içerisindeki pisliklerin dışarı atılmasını önler
C) Zehirli gazların zehirleyici etkilerini azaltır
D) Egzost gazına kurşun ilave ederek zehirsiz hale getirir
Araç kornalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Soru : 27
A) Ses tonu sabit olmalıdır
B) Korkutmadan uyarmalıdır
C) Çok sesli ve değişik amaçlı olmalıdır
D) Rahatsız etmeden uyarmalıdır
Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerden biri değildir? Soru : 28
A) Küçük silindir hacimli otomobil kullanılması
B) Aynı güçte olan taşıtlardan hafif olanının tercih edilmesi
C) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun durdurulması
D) Yürüyerek gidilebilecek yere herhangi bir araçla gidilmesi
Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi çevre kirliliği önleyici tedbirlerden biri değildir? Soru : 29
A) Kısa mesafelere yaya gidilmesi
B) Tehlikeli eğimli yollarda motorun durdurulması
C) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçları kullanılması
D) Trafiği yoğun olmayan yolların seçilmesi
Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan değildir? Soru : 30
A) Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
B) Çirkin görünüm arzetmesi
C) Atıkların toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilmesi
D) Pis koku yayması
Aşağıdakilerden hangisi kurşun kirliliğinin en önemli kaynağıdır? Soru : 31
A) Konutlar
B) Taşıtlar
C) Endüstri tesisleri
D) Termik santraller
Susturucu ve ses giderici parçaların araçlara takılması ve kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru : 32
A) Susturucu ve ses giderici parçalar araçlardan kesinlikle çıkarılmaz
B) Araç, hararet yaptığında bu parçalar çıkartılabilir
C) Bu parçalar araçlardan yaz aylarında çıkartılır
D) Araç, çekiş gücünü kaybettiği zaman çıkartılabilir
Taşıt egzostlarından çıkan karbonmonoksit miktarı en fazla yüzde kaç olmalıdır? Soru : 33
A) HAREKET HALİNDE %4,5 - ROLANTİDE%3,5
B) HAREKET HALİNDE %7 - ROLANTİDE%5
C) HAREKET HALİNDE %10 - ROLANTİDE%9
D) HAREKET HALİNDE %20 - ROLANTİDE%10
Konaklama ve piknik yapılan yerden ayrılırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? Soru : 34
A) Ateş yakılmışsa söndürülür
B) Atıklar toplanır
C) Atıklar çöp kutusuna atılır
D) Araç yıkanır
Aşağıdakilerden hangisi önemli merkezlerin bilinmesinin sürücülere sağladığı faydalardan biri değildir? Soru : 35
A) Yakıt tasarrufu sağlaması
B) Mal güvenliği sağlaması
C) Zaman tasarrufu sağlaması
D) Emek tasarrufu sağlaması
Aşağıdakilerden hangisi en kısa mesafenin seçilmesinin sağladığı faydalardan değildir? Soru : 36
A) Enerji tasarrufu sağlanması
B) Zaman tasarrufu sağlanması
C) Can güvenliğinin sağlanması
D) Çevrenin kirletilmemesi
Taşıtlarda harita ve kroki bulundurulması aşağıdakilerin hangisinde fayda sağlamaz? Soru : 37
A) Zaman tasarrufunda
B) Emek tasarrufunda
C) Yakıt tasarrufunda
D) Ucuz yakıt alınmasında
  Bize Yazın

  Eğitim


  DUYURULAR ...
  E-SINAVI HAKKINDA
E-SINAVI HAKKINDA ..

YENİ DÖNEM KAYITLARI HK.
E-sınav (Randevulu) KAYITLA..

E-Sınav (Randevulu) SINAVI DERS PROGRAMI
E-Sınav (Randevulu) olan sınavın d..

Başarısız Olan Adaylar Hk.
E-Sınavlarda başarısız olan adaylar..

  Çevrimiçi Testler
  Trafik
  İlk Yardım
  Motor
  Faydalı Linkler
  Eğitek MTSAS
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Ceza ve MTV Sorgulama
  Araç ve Ceza Sorgulama
  T.C. Kimlik No
  Telefon Rehberi
  E - Devlet